Start

Valborg - en högtid men också risk

Valborgsmässoafton är en högtid som uppskattas av många ungdomar, men tyvärr finns det även risker i samband med att ungdomar firar Valborg. Malmö stad vill uppmärksamma dig som förälder på dessa risker samt informera dig om var du kan vända dig vid behov av stöd och hjälp.

Direktsändning från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde 28 april direktsänds på malmo.se. Du kan redan nu ta del av handlingarna inför sammanträdet.

Ny destinationschef till besöksstaden Malmö

Ann Nyström är ny destinationschef i Malmö stad. Hon vurmar för den mångfacetterade staden och tror att Malmös styrka och outnyttjade potential ligger i den gröna turismen. Samtidigt hoppas hon kunna bygga ännu starkare samarbeten mellan stadens besöksnäring och Malmö Stad.

Satsning på öppen förskola för att nå nyanlända familjer

Öppna förskolor och familjecentraler har visat sig vara avgörande för att tidigt nå alla Malmös barn oavsett bakgrund. Det visar en utredning som Malmö stad gjort som en följd av Malmökommissionens slutsatser kring barns hälsa. Nu planeras ytterligare en öppen förskola med inriktning mot nyanlända familjer för att möta det ökade behovet.

Aktivt arbete för att få fler män till Malmös förskolor

Att få fler män till Malmös förskolor är en viktig fråga som väcker stort engagemang. Malmö stad har redan bland de högsta andelarna medarbetare som är män med sina dryga 7 procent jämfört med övriga landets snitt på 3,5 procent. Men inom förskoleförvaltningen pågår ett aktivt arbete för att öka den siffran ytterligare.

Malmö stads arbete mot våldsbejakande extremism

Med anledning av de senaste dagarnas upmärksamhet kring Malmö stads arbete för att motverka våldsbejakande extremism tydliggör vi här kommunens förhållningssätt, uppdrag och de olika insatser och samarbeten staden har.

Försvarsövning i Husie 21-24 april

Försvaret genomför en övning vecka 16, som kommer att omfatta delar av Husie. Stridsfordon och höga ljudnivåer är att vänta.

60 familjer har kommit och gått på Disponentvillan

För dryg ett år sedan öppnade Disponentvillan, ett boende för hemlösa barnfamiljer. Sedan boendet öppnade har 60 familjer bott i de 19 lägenheter som är en tillfällig lösning i jakten på ett eget hem.

Nu finns 2015 som onlineredovisningar

År 2015 ökade stadens befolkning för 31:a året i rad. Malmö Live och Hylliebadet invigdes och besökare till Malmö som destination strömmade till som aldrig förr. Med hjälp av våra lättillgängliga onlineredovisningar är det nu enklare att kunna ta del av och se tillbaka på ett händelserikt 2015.

Så här såg Malmö stads personalår ut 2015

Malmö stads personalredovisning för 2015 visar bland annat på ett år med en ökad personalomsättning, stort fokus på kompetensförsörjningsfrågor och arbetsmiljöinsatser - och en gemensam, imponerande kraftsamling för de ensamkommande barnen.

Anmälda brott fortsätter minska

Enligt den senaste statistiken från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har det totala antalet anmälda brott i Malmö fortsatt minska under 2015. Nu ska polisen och Malmö stad analysera utvecklingen på djupet.