Start

Världshandboll i Malmö 5−9 december

Den 5-9 december spelas handboll i världsklass på Malmö isstadion. Malmö är en av fem värdstäder i handbolls-EM 2016. Montenegro, Ungern, Danmark och Tjeckien är lagen som kommer att göra upp om segern i grupp C  i Malmö.

Våld mot kvinnor uppmärksammas

Mäns våld mot kvinnor är en kränkning av de mänskliga rättigheterna, ett globalt samhällsproblem och ett allvarligt folkhälsoproblem. Malmö stad arbetar på flera sätt för våldsutsatta kvinnor. Den 25 november är det FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Malmö stad uppmärksammar dagen med föreläsningar och konferens.

Johanna blir Malmös Lucia 2016

Johanna Holm Boström, 23 år, blir Malmös Lucia 2016. Detta avslöjades vid en presskonferens på Malmö latinskola i eftermiddags.

Chatten satsar för att nå ännu fler

Chatten är en enkel väg in för ungdomar och föräldrar som behöver råd och stöd i frågor som rör sociala insatser. Nu ökar chatten sina öppettider för att kunna ge stöd åt ännu fler.

Direktsändning från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde 23-24 november direktsänds på malmo.se. Du kan redan nu ta del av handlingarna inför sammanträdet.

Försörjningsstödet har minskat

Försörjningsstödet har minskat, både när det gäller kostnader och antal hushåll med bidrag. Detta trots att antalet Malmöbor har blivit 4400 fler under året.

Inga barn i kläm på Familjerådgivningen

På Familjerådgivningen har medarbetarna funderat på hur de på bästa sätt kan vara till hjälp för separerade föräldrar som inte kommer överens och de barn som drabbas av dessa konflikter. En föreläsning gav dem inspiration till ”No Kids In The Middle”.

Brandskyddsarbete på Malmö stads förskolor

Brandsäkerheten och tryggheten på Malmö stads förskolor är en prioriterad fråga för förskoleförvaltningen. Under den senaste två åren har samtliga förskolor kontrollerats ur ett brandskyddsperspektiv och dessutom har ansvaret förtydligats i en ny organisation.

Hemlösheten fortsätter att öka

Den 3 oktober genomförde Malmö stad den årliga kartläggningen av antalet hemlösa. Sammanställningen visar att siffrorna fortsätter stiga, men också att majoriteten av dem som är hemlösa hade kunnat få ett eget hyresavtal och klarat boendet utan stöd från socialtjänsten om det vore balans på bostadsmarknaden.