Start

Lärarbrist kräver kraftsamling

Bristen på lärare är ett samhällsproblem och läget i Malmö skiljer sig inte från situationen i andra kommuner. Sverige har en stor och växande lärarbrist vilket gör att personalomsättningen på lärartjänster är mycket stor i de flesta kommuner.

Så ska fler nyanlända få boende

Just nu kommer det många nyanlända till Malmö. I sökandet efter temporära boendelösningar inleder Malmö stad ett samarbete med Refugees Welcome Sweden - en ideell förening som uppmuntrar de medborgare som har möjlighet att erbjuda nyanlända plats i sina hem.

Kommunfullmäktige blir digitalt

Från 1 januari försvinner pappershandlingarna och kommunfullmäktige kommer helt och hållet att använda läsplattor framöver. Det beslutade kommunfullmäktige 20 december.

Värdiga vinnare av Malmö stads mångfalds- och jämställdhetspris 2016

I en ceremoni i Rådhuset i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2016 mottog årets pristagare, Näktergalens mentorsverksamhet och Bledar Zuta, sina utmärkelser som goda föredömen och inspiratörer.

Fyrverkerier - fira med omtanke

Raketer är förbjudna på allmän plats året runt, med undantag för nyårsafton mellan kl. 18-02.

Cykeln som gör gott på många sätt

En gammal och rostig militärcykel fick nytt liv när deltagarna på aktivitetscentret Fröet renoverade den i Malmö FF:s färger som en hyllning till sitt lag och sin stad. De bestämde sig tillsammans med Malmö FF för att den skulle säljas till förmån för Musikhjälpen, där årets tema är "Barn i krig har rätt att gå i skolan".

Fågelinfluensan

Det är nu bekräftat att fågelinfluensan drabbat Malmö. De döda fåglar som skickats för analys bar på smittan.

Mellan etik och lagstiftning

Socialtjänsten i Malmö stad har på begäran lämnat ut uppgifter om personer med utvisningsbeslut till polisen. Det har väckt många känslor och reaktioner, bland så väl Malmöbor, facket, forskare och hjälporganisationer, som inom socionomprofessionen. En del menar till och med att socialtjänsten kan vägra lämna ut sådana uppgifter till polisen – av professionsetiska skäl eller med stöd av Barnkonventionen och principen om barnets bästa. Antagandena bygger dock på en felaktig uppfattning om hur dessa kan användas.

Julmarknad på Katrinetorp 2-4 december

Julmarknaden på Katrinetorp bjuder som vanligt på tradition med moderna inslag. Här blandas svenskt hantverk med blommor, mat och antikviteter i genuin gårdsmiljö.