Start

Direktsändning från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde 26 januari direktsänds på malmo.se. Du kan redan nu ta del av handlingarna inför sammanträdet.

Förintelsens minnesdag 27 januari

Varje år hedras offren för Förintelsen, samma dag som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945. FN deklarerade dagen som internationell minnesdag 2005, och i Sverige har det varit en nationell minnesdag sedan 1999.

Malmö och Sverige växer rekordsnabbt

Fredagen den 20 januari 2017 passerade Sveriges befolkning 10 miljoner invånare. Storstadsregionerna står för en allt större del av ökningen. Malmös andel av rikets befolkning ökar också fortare än tidigare. Malmöborna uppgår nu till 328 500 och utgör 3,3 procent av landets befolkning.

Med anledning av händelsen den 12 januari

Du som behöver stöd eller har anhöriga som behöver stöd med anledning av händelsen den 12 januari på Amiralsgatan i stadsområde Öster kan vända dig till nedan.

Dom om skolplaceringar i två förskoleklasser på Risebergaskolan

I maj 2016 fick vårdnadshavarna till ett antal barn besked om att de inte fick plats i förskoleklass på Risebergaskolan till höstterminsstarten 2016 som de önskat. Besluten överklagades och den 20 december meddelade förvaltningsrätten i Göteborg domen som innebär att samtliga beslut om skolplacering i förskoleklass på Risebergaskolan upphävs.

Besöksnäringen välkomnar elever och arbetssökande

Besöksnäringen i Malmö har medvind och behöver anställa nya medarbetare. Den 16 januari bjuder de in elever och unga arbetssökande till Malmö Live för att berätta om roliga och inspirerande jobb.

När snö och halka kommer

I veckan varnar SMHI för kallare temperaturer i Malmö. Om det blir snö eller halka kommer snöröjning eller/och halkbekämpning att utföras.