Start

Nya riktlinjer för uteserveringar

Nu finns det nya riktlinjer för stadens uteserveringar. De har förtydligats och ger nya möjligheter. Målet är att antalet brister i vår stadsmiljö ska minska.

Fler Malmöbor öppnar upp sina hem

Ett tjugotal nya boenden – det blev det direkta resultatet av att Refugees Welcome Sweden och Malmö stad annonserade sitt samarbete i december 2016. Nu är arbetet i full gång. De inkomna intresseanmälningarna ska matchas med nyanlända i behov av bostad. Samtidigt fortsätter arbetet med att hitta fler malmöbor som kan tänka sig att bli hyresvärdar.

Färre utsätts för brott men många känner oro

Resultaten från polisens trygghetsmätning visar att antalet Malmöbor som utsatts för brott minskat, men tre av fyra känner oro över att utsättas.

Kompetenscentrum sexuella tjänster vill förhindra sexköp

Mika Malmö har bytt namn och heter numera Kompetenscentrum sexuella tjänster (KST). Namnbytet kommer inte att innebära några förändringar i verksamhetens uppdrag. I vår kommer KST att lägga extra kraft på insatser för att minska efterfrågan kring sex mot ersättning.

Malmö en hållbar destination – officiellt erkännande

Grattis Malmö Turism har lyckats med bedriften att bli ISO-certifierade enligt 20121- standarden. Och grattis Malmö för att ISO-arbetet banar väg för hotell, arrangemang och transporter i Malmö att bli mer hållbara.

Nya sätt att möta malmöiter

Ändrade beteendemönster hos turister och andra besökare gör att Malmö Turism gör ett nytt strategival inför framtiden. Nu ska besökarna mötas där de allt mer föredrar att vara. Mestadels på nätet.

Besöksnäringen ökar igen

Antalet hotellövernattningar i Malmö har ökat under 2016, både vad gäller svenska och internationella besökare. Därmed har den positiva trenden för Malmös besöksnäring hållit i sig ända sedan 2004. De positiva siffrorna för 2016 tillskrivs bland annat Malmös starka kongress- och konferensutbud, samt ett fint evenemangsår.

Internetbaserad behandling mot ilska och aggressioner

Förstör ilskan dina relationer? Nu söker Samtalsmottagningen fler deltagare till en studie som undersöker om kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet kan minska utagerande beteende och våld i nära relationer. Förhoppningen är att studien så småningom ska resultera i ett nytt behandlingsalternativ.

Projekt mot våldsbejakande extremism fortsätter i ny form

Den senaste veckan har projektet Våra Liv, som arbetar förebyggande mot våldsbejakande extremism, uppmärksammats. På grund av bristande redovisning av aktiviteter och ekonomi avslutade Malmö stad i veckan sitt samarbete med en av föreningarna som varit part i projektet. Arbetet som påbörjats i Våra Liv fortsätter nu i dialog med resterande föreningar och Allmänna Arvsfonden som finansierar projektet.