Avgifter för vård och omsorg

Med anledning av avgiftsbeslut som skickats ut i vecka 5 och avser avgift för hälso- och sjukvårdsbesök.

Förtydligande av beslut som skickades under vecka 5 och som endast avser besök för hälso- och sjukvård. Har man inte haft besök av personal från Malmö stad med anledning av hälso- och sjukvårdsangelägenhet under januari så kommer ingen räkning skickas i februari.

Malmö stad tar ut avgifter för bland annat hemtjänst, dagverksamhet, växelvård, korttidsboende och särskilt boende. Avgifterna får inte överstiga kommunens självkostnader. Reglerna styrs av Socialtjänstlagen.

Inte nöjd — överklaga?

Är du inte nöjd med det beslut som du har fått av din avgiftshandläggare så kan du överklaga. Det står i biståndsbeslutet hur du överklagar. Be avgiftshandläggaren om hjälp om du inte klarar det själv. Kontakta gärna handläggaren innan du överklagar för att se om det går att reda ut problemet.

Du kan överklaga beslut om hemtjänstavgiften till förvaltningsrätten om det avser:

  • beräkning av avgiftsunderlag
  • beräkning av högkostnadsskydd
  • fastställande av avgift
  • beräkning av förbehållsbelopp.

Läs mer om överklagan av beslut>>