Avgifter

Du betalar dels hyra för lägenheten eller rummet i det särskilda boendet och dels ett boendeabonnemang för måltider och service.

  • Hyrans storlek i ett bestäms enligt samma princip som i andra hyresrätter, det vill säga utifrån bruksvärdesprincipen. Den hittar du i hyreslagen och innebär att hyran ska fastställas "till skäligt belopp".
  • I boendeabonnemanget ingår kostnader för samtliga måltider samt för vissa förbrukningsartiklar.

Hyran påverkas förutom lägenhetens storlek också av hur modern den är, planlösning, våningsplan, tillgång till tvättstuga, förråd, m m. I hyran inkluderas även del av  gemensamhetsutrymme.

För hyran i särskilt boende kan du söka bostadstillägg efter i stort sett samma regler som för hyran i ett "vanligt" boende. Du ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten.

Läs mer om avgifter och regler för vård och omsorg.

Senast ändrad: 2017-05-03 10:06