Avgifter

Högsta hyresnivå

En person skall inte ha merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning. För en bostad med särskild service enlig LSS har den enskilde kostnader för bostad och mat samt eventuella kultur- och fritidsaktiviteter.
Läs mer om kommunfullmäktiges beslut om högsta hyresnivå för särskilt boende enligt LSS.

Boendeabonnemang

Även om fler och fler väljer att göra sina egna inköp och tillaga sina måltider i den egna bostaden ska den som så önskar kunna välja ett boendeabonnemang om man inte vill eller kan handla och tillaga sin måltid.
Malmö stad har fastställda rutiner för boendeabonnemang

 Aktivitetsersättning och sjukersättning

From juli det år man fyller 19 år tom 29 år har man rätt att ansöka om aktivitetsersättning. Om en ungdom bor i LSS-boende är det föräldrastadområdet som ska bevaka samt vid behov hjälpa den enskilde att ansöka. Mellan 30 och 64 år ansöker man om sjukersättning om man pga. funktionsnedsättning inte kan arbeta. För mer information se Försäkringskassan

Bostadstillägg

Den som har rätt till aktivitetsersättning och sjukersättning kan också ha rätt till hjälp med bostadskostnad - Försäkringskassan