Avgifter

Högsta hyresnivå

En person ska inte ha merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning. För en bostad med särskild service enlig LSS har den enskilde kostnader för bostad och mat samt eventuella kultur- och fritidsaktiviteter.
Kommunfullmäktiges beslut om högsta hyresnivå för särskilt boende enligt LSS.

Boendeabonnemang

Även om fler och fler väljer att göra sina egna inköp och tillaga sina måltider i den egna bostaden ska du som önskar kunna välja ett boendeabonnemang om du inte vill eller kan handla och tillaga din måltid.

Malmö stad har fastställda rutiner för boendeabonnemang

Aktivitetsersättning och sjukersättning

Från juli det år du fyller 19 år till och med 29 år har du rätt att ansöka om aktivitetsersättning.

Försäkringskassan - aktivitetsersättning

Mellan 30 och 64 år ansöker du om sjukersättning om du på grund av funktionsnedsättning inte kan arbeta. 

Försäkringskassan - sjukersättning

Bostadstillägg

Du som har rätt till aktivitetsersättning och sjukersättning kan också ha rätt till hjälp med bostadskostnad - Försäkringskassan

Senast ändrad: 2017-05-10 13:54