Avgifter

Här kan du läsa om avgifter för bostäder med särskild service enligt LSS i Malmö.

Högsta hyresnivå

En person ska inte ha merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning. För en bostad med särskild service enlig LSS har den enskilde kostnader för bostad och mat samt eventuella kultur- och fritidsaktiviteter.

Från den 1 oktober 2017 har taket för hur hög hyran får vara för bostad med särskild service enligt LSS höjts från 5 000 kr till 6 200 kr i månaden.

Bostadstillägg

Bostadstillägg söks hos Försäkringskassan. Du som idag har bostadstillägg har möjlighet att söka nytt bostadstillägg utifrån det nya hyrestaket. Läs mer på Försäkringskassans hemsida, eller ring deras kundcenter på 0771-524 524. 

Frågor om det förändrade hyrestaket

Har du generella frågor om förändringen? Kontakta Kristina Saunders, enhetschef i funktionsstödsförvaltningen.
Telefon: 040-34 39 13.

Har du frågor om just din hyra – kontakta din avgiftshandläggare.

Informationsblad om höjt hyrestak för LSS bostad

Boendeabonnemang

Även om fler och fler väljer att göra sina egna inköp och tillaga sina måltider i den egna bostaden ska du som önskar kunna välja ett boendeabonnemang om du inte vill eller kan handla och tillaga din måltid.

Malmö stad har fastställda rutiner för boendeabonnemang

Aktivitetsersättning och sjukersättning

Från juli det år du fyller 19 år till och med 29 år har du rätt att ansöka om aktivitetsersättning.

Försäkringskassan - aktivitetsersättning

Mellan 30 och 64 år ansöker du om sjukersättning om du på grund av funktionsnedsättning inte kan arbeta. 

Försäkringskassan - sjukersättning

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-11-20 14:31