Beställa resa

Personbil
Telefon 0771-29 43 43 dygnet runt.

Specialfordon
Telefon 040-34 33 80 dygnet runt. Lördag, söndag och helgdag är beställningscentralen endast öppen för beställning av spontanresor.

Avbeställning
Vardagar kl. 07.00 – 19.00 telefon 040-34 39 00.
Övrig tid personbil, telefon 0771-29 43 43.
Övrig tid specialfordon, telefon 040-34 33 80.

Om bilen inte kommer i tid
Vardagar kl. 07.00 – 19.00 tel. 040-34 55 10.
Övrig tid personbil, telefon 0771-29 43 43.
Övrig tid specialfordon, telefon 040-34 33 80.

Du som är beviljad färdtjänst med personbil kan tilldelas behörighet att beställa dina färdtjänstresor via internet.
Kontakta Malmö stad serviceresor för mer information.