Rättigheter och överklagande

Rätten till färdtjänst och riksfärdtjänst regleras i lag (1997:736) om färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst.

Lag (1997:736) om färdtjänst

Lag (1997:735) om riksfärdtjänst

Kommunala regler finns i ”Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst i Malmö kommun” antagna den 28 maj 2015

Om du inte är nöjd med det beslut du fått av Malmö stad serviceresor har du rätt att överklaga det till Förvaltningsrätten. Ditt överklagande ska vara skriftligt och du ska ange vilket beslut du vill överklaga och varför du vill överklaga. Om du behöver hjälp med att skriva ditt överklagande kan du få hjälp av en färdtjänstutredare. Ditt överklagande skickar du till Malmö stad serviceresor, som sedan skickar det vidare till Förvaltningsrätten i Malmö. Ditt överklagande ska ha inkommit till Malmö stad serviceresor senast tre veckor från den dag du tog del av beslutet.

Senast ändrad: 2017-06-13 09:53