Hjälpmedel och rehabilitering

Om du har någon form av funktionsnedsättning kan du få låna hjälpmedel för att klara vardagen bättre. Behöver du kan du också få rehabilitering för att, så långt det är möjligt, återställa eller bibehålla  din funktions- och aktivitetsförmåga och leva ett aktivt och självständigt liv. Ibland kan det även vara aktuellt med en anpassning av bostaden.

Kontakta ditt stadsområde om du känner att du behöver hjälpmedel eller rehabilitering. Vissa hjälpmedel, som till exempel elrullstolar, tillhandahålls av Region Skåne.

Hjälp till synskadade

Om du är synskadad och bor i Malmö kan du ta del av syninstruktörernas service. Du bestämmer själv om du vill ha hjälp och vilken hjälp du vill ha. Inget biståndsbeslut krävs.

Region Skånes syn-, hörsel- och dövverksamhet

Syn-, hörsel- och dövverksamheten tillhör Region Skåne och svarar för pedagogiska, sociala, psykologiska och tekniska insatser till personer i alla åldrar med synnedsättning, hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet och tinnitus.

Kostnadsfri service och underhåll av rollatorer

Malmö stad erbjuder kostnadsfri service och underhåll av rollatorer, på mötesplatserna.

Kontakta ditt stadsområde för information om när  Malmö stads Hjälpmedelscentrum kommer till en plats nära dig. Kontaktuppgifter finns i högerspalten. Ring Malmö stads växel, tel 040-34 10 00, om du är osäker på vilket stadsområde du tillhör.