Hjälpmedel

Malmö stad ansvarar för att personer över 20 år med funktionsnedsättning har tillgång till hjälpmedel. Syftet med hjälpmedel är att självständigt, eller med hjälp, kunna tillgodose grundläggande personliga behov och utföra vardagslivets aktiviteter.

Hjälpmedelsguiden

Hjälpmedelsguiden

Är du i behov av hjälpmedel? Men kanske är osäker på vilket hjälpmedel som passar just dig? Då kan du ta hjälp av vår digitala plattform Hjälpmedelsguiden.

Låna hjälpmedel

Det är arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster och sjuksköterskor i Malmö stad som bedömer ditt behov av hjälpmedel. Det är också de som provar ut och förskriver de hjälpmedel som de bedömer att du behöver. Utlån av hjälpmedel sker utan kostnad, men bedömning, utprovning och inträning innebär en avgift.

Verkstad

Hjälpmedelscentrum ansvarar för reparation av hjälpmedel. Verkstaden håller öppet:

  • måndagar kl. 09.00 – 11.30 och 13.00 – 15:00
  • tis – fredag kl. 09.00 – 11.30

Kontakt

För att låna hjälpmedel behövs en behovsbedömning och förskrivning av legitimerad personal.

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

Innerstaden:
Södra delen: tel 040-34 47 15
Västra delen: tel 040-34 38 78

Norr:
Tel: 040-34 09 28

Söder:
Tel: 040-34 43 63

Väster:
Tel: 040-34 75 20

Öster
Tel: 040-24 09 78

Funktionsstödsförvaltningen (LSS och socialpsykiatri)
Tel: 040-34 60 74

Senast ändrad: 2017-11-02 11:22