Mötesplatser för äldre

På mötesplatser för äldre kan du som är Malmöbo och dina anhöriga få social samvaro, upplevelser, stimulerande aktiviteter och förhoppningsvis få nya vänner.

På mötesplatserna strävar vi efter att stimulera och aktivera besökarna och därmed bidra till att höja livskvaliteten och välbefinnandet. Verksamheterna utformas tillsammans med besökarna.

Du hittar månadsprogram under respektive mötesplats ovan.

Besök på mötesplatse är gratis och aktiviteter och fika finns till självkostnadspris. Du som bor i Malmö får besöka vilken mötesplats du vill.

Mötesplatser för äldre stödjer möjligheten att bo kvar hemma genom att ge äldre tillfälle att träffa andra människor och därigenom bryta isolering och bygga upp sociala nätverk.

Senast ändrad: 2017-10-11 13:21