Insatser för barn och unga

Barn och ungdomar har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden. Här får du veta hur Malmö stad kan hjälpa till.

Barngrupper

Många barn lever i familjer med psykisk ohälsa, missbruk och våld. Malmö stads barngrupper kan vara ett stöd i en svår situation.

Chatta med en socialarbetare

Vill du få råd och stöd utan att komma till en mottagning eller avslöja vem du är, då kan du chatta med Plattform Malmö

Familjehem

Barn som behöver ett familjehem är alla olika, men gemensamt är att de saknar stöd och omsorg från sina föräldrar och ett fungerande hem.

Familjeklass

I stadsområde Öster och Norr finns familjeklasser där elever och föräldrar arbetar tillsammans i skolmiljö.

Fältgrupp

I Malmö finns Fältgruppen Malmö som arbetar på offentliga platser för att öka tryggheten och stötta ungdomar på stan.

Hedersvåld

Kriscentrum Malmö har ett boendeför flickor och unga kvinnor i åldern 16-22 år som är utsatta för hedersvåld och som behöver skydd.

Konsultationsteamet

Den som lever under hot eller vill bryta med ett kriminellt förflutet kan ta kontakt med Konsultationsteamet.

Kontaktfamilj & kontaktperson

Vill du engagera dig i någon som behöver stöd och sociala kontakter? Bli kontaktfamilj eller kontaktperson.

Kriscentrum för barn & ungdomar

Kriscentrum ger stöd till barn och ungdomar som utsatts för misshandel och övergrepp. Även föräldrar får hjälp.

MST, Intensiv familjebehandling

Multisystemisk terapi (MST) är en intensiv behandling för barn mellan 10 och 17 år med allvarlig social problematik

Plattform Malmö

Plattform Malmö är en samlingsplats för många olika verksamheter på en och samma adress.

SSP — samarbete mellan skola, socialtjänst och polis

SSP är ett brotts- och drogförebyggande samarbete mellan skola, socialtjänst, polis, fritidsgårdar och räddningstjänst

Socialarbetare för ungdomar

... är en del av Malmös brottsförebyggande arbete. Här får du veta mera om hur vi jobbar.

Socialsekreterare hos Polisen

För att minska antalet brott som begås av ungdomar finns det fyra socialsekreterare på Polisens ungdomssektion.

Sociala insatsgrupper

Insatser för att motverka att ungdomar mellan 13-25 år begår brott.

Stödcentrum

Stödcentrum vänder sig till dig som blivit utsatt för misshandel, rån, olaga hot, ofredande eller andra typer av integritetskränkande brott.

Stöd till unga missbrukare

Maria Malmö är en öppenvårdsmottagning för dig som är upp till 25 år och har problem med alkohol eller droger.

Ungdomstjänst

... är ett alternativ till böter och fängelsestraff för dem som är mellan 15 och 21 år.


Stöd och hjälp från sjukvården i Region Skåne


Senast ändrad: 2017-05-03 09:50