Plattform Malmö

Plattform Malmö är en samlingsplats för flera olika sociala insatser på en och samma adress. Här kan du läsa om alla verksamheterna.

Vi vänder oss till ungdomar i åldrarna 12 till 21 år och deras föräldrar, till brottsutsatta i alla åldrar samt till personer som önskar lämna kriminella nätverk. Våra verksamheter är kostnadsfria.

Vill du boka tid?

Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Chatten är öppen måndagar-torsdagar kl. 08.30-15.00. .
Klicka på bilden nedan för att komma till chatten. 

Heder

Plattform Malmö har utökad kompetens inom hedersrelaterad problematik. Vi kan erbjuda tidigt stöd för ungdomar upp till 21 år som lever med hedersrelaterad problematik, och till deras nätverk.

Familjeteamet

Samtalsmottagning för familjer med ungdomar 12-21 år som önskar någon form av förändring i livet. Till Familjeteamet kan man komma som enskild ungdom, enskild förälder eller som familj.

Konsultationsteamet

Genom ett tätt samarbete med flera myndigheter ger Konsultationsteamet stöd till personer som vill hoppa av kriminella nätverk. Även personer med stark hotbild kan söka stöd.

Maria Malmö

Maria Malmö vänder sig till ungdomar upp till 25 år som har problem med alkohol eller droger, samt till deras anhöriga. Behandling på Maria Malmö är kostnadsfri och det går bra att söka utan remiss eller formellt biståndsbeslut från socialtjänsten.

Multisystemisk terapi (MST)

MST (Multisystemisk terapi) är en familjeterapeutisk behandlingsmodell som sker i hemmet med föräldrarna som nyckelpersoner.

Socialarbetare för ungdomar

Socialarbetarna arbetar förebyggande genom uppsökande arbete med ungdomar 12-21 år. Arbetet sker i de centrala delarna av Malmö under kvällar och helger.

Socialsekreterare hos polisen

Socialsekreterare som är placerade på polisens ungdomssektion och verkar som en länk mellan polis och socialtjänst. De representerar socialtjänsten vid alla förhör som hålls med ungdomar under 18 år som är misstänkta för brott.

Stödcentrum

Samtalsstöd och rådgivning för personer som varit utsatta för brott. Erbjuder även medling vid brott.

Ungdomstjänst

Samordnar och verkställer påföljden ungdomstjänst åt Malmös fem stadsområden. Ungdomar mellan 15-21 år kan dömas till ungdomstjänst som består av oavlönat arbete och reflekterande samtal som syftar till att verka brottsförebyggande.

Plattform Malmö tar emot samtal för dig som är orolig för att en person riskerar att gå med eller redan är aktiv i en våldsbejakande extremistisk rörelse.

Senast ändrad: 2017-08-21 10:26