Mötesplatsen Aktivitetshuset

Aktivitetshuset är en öppen mötesplats för Malmöbor över 18 år som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden och som behöver en meningsfull, sammanhangsskapande och trygg vardag.

I verksamheten har besökarna tillgång till bland annat gym, datorrum, tv, handarbetsrum, massagestol, bordtennis, darttavla, samt avslappningsrum med ljusterapilampor. Det erbjuds även stöd- och motivationssamtal, social rådgivning och hjälp i kontakt med myndigheter och andra för besökaren relevanta verksamheter.

Verksamheten har även ett etablerat samarbete med Ikea. Aktivitetshuset får möbler av Ikea som sedan förmedlas till personer som fått bostad i andra hand via Malmö stad. Aktivitetshuset har också ett samarbete med arbetsmarknadsprojektet som sträcker sig fram till och med 2018.

Senast ändrad: 2017-11-20 14:31