Äldre behövande

Stiftelsen Hildegard o Ebba Balkenhausens donationsfond för pauvres honteux

Utdelas till fyra änkor och ogifta kvinnor i Malmö med företräde för de senare. Krav för donation är en korrekt ifylld ansökningsblankett ”Ansökan om bidrag för vuxna” (finns under rubrik donationer), en kopia på senaste slutskattesedel och en hyresavi. Ansökningstid senast 1 oktober. Utdelning vid jultid.

Stiftelsen S och M Cronbergs minnesfond för pauvres honteux

Utdelas till äldre behövande s k pauvres honteux. Utdelning högst 1/3 basbelopp. Krav för donation är en korrekt ifylld ansökningsblankett ”Ansökan om bidrag för vuxna” (finns under rubrik donationer), en kopia på senaste slutskattesedel och en hyresavi. Ansökningstid senast 1 juli. Utdelning den 1 september.  

Stiftelsen Heinrich och Frida Hartz donationsfond s k pauvres honteux

Utdelas till äldre behövande s k pauvres honteux. Utdelningsnämnd är kanslidirektören i Malmö stad, kyrkoherden i S:t Petri Församling och kommunstyrelsens ordförande. Krav för donation är en korrekt ifylld ansökningsblankett ”Ansökan om bidrag för vuxna” (finns under rubrik donationer), en kopia på senaste slutskattesedel och en hyresavi.  Ansökningstid senast 15 mars. Utdelning mitten av april. 

Stiftelsen P O Liedbergs understödsfond

Understöd till behövande s.k. pauvre honteux i Malmö som bor inom S:t Petri eller Slottsstadens församlingar. Bidrag lämnas ej till dem som får bidrag från annan fond eller till studier. Utdelning i december. Bidrag söks genom Moderata Samlingspartiet i Skåne, Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö, tel. 040-699 22 33. 

Stiftelsen Ida och Albin Nykiörcks donation

Utdelas till äldre behövande pauvres honteux i Malmö. Krav för donation är en korrekt ifylld ansökningsblankett ”Ansökan om bidrag för vuxna” (finns under rubrik donationer), en kopia på senaste slutskattesedel och en hyresavi. Ansökningstid senast 1 oktober. Utdelning vid jultid. 

Stiftelsen Otto och Henriette Rydbergs minnesfond

Utdelas till äldre behövande s k  pauvres honteux i Malmö. Utdelningsnämnd är kanslidirektören i Malmö stad,  kyrkoherden i S:t Petri församling och kommunstyrelsens ordförande. Krav för donation är en korrekt ifylld ansökningsblankett ”Ansökan om bidrag för vuxna” (finns under rubrik donationer), en kopia på senaste slutskattesedel och en hyresavi. Ansökningstid senast 1 oktober. Utdelning vid jultid. 

Stiftelsen Beda och Gustav Rydells minnesfond

Utdelas  till medellösa och sjuka i Malmö. Krav för donation är en korrekt ifylld ansökningsblankett ”Ansökan om bidrag för vuxna” (finns under rubrik donationer), en kopia på senaste slutskattesedel och en hyresavi. Ansökningstid senast 1 oktober. Utdelning vid jultid. 

Stiftelsen Suellska donationen

Utdelas till änkor och  äldre ogifta döttrar efter avlidna handlande, civila tjänstemän eller hantverkare. Utdelning med högst  1/3 basbelopp. Krav för donation är en korrekt ifylld ansökningsblankett ”Ansökan om bidrag för vuxna” (finns under rubrik donationer), en kopia på senaste slutskattesedel och en hyresavi. Ansökningstid senast 15 april. Utdelning i maj respektive november.

Stiftelsen Westrellska fonden

Utdelas till s.k. pauvres honteux. Utdelningsnämnd är kanslidirektören i Malmö stad, kyrkoherden i S:t Petri församling och kommunstyrelsens  ordförande. Krav för donation är en korrekt ifylld ansökningsblankett ”Ansökan om bidrag för vuxna” (finns under rubrik donationer), en kopia på senaste slutskattesedel och en hyresavi. Ansökningstid senast 1 oktober. Utdelning vid jultid.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-11-03 10:44