Boendeparkering med tjänstebil

Du kan ansöka om boendeparkering om du har tjänstebil förutsatt att du disponerar bilen för privat bruk samt att du förmånsbeskattas enligt gällande regler. Detta ska styrkas med intyg från arbetsgivare. Intyget finns att skriva ut här. Vilka regler som gäller i övrigt, se nedan:

  • Den som är folkbokförd på en behörig adress inom ett boendeparkeringsområde och dessutom har registreringsadress för eget motorfordon inom samma område (registrerad ägare i vägtrafikregistret). Endast ett fordon per person medges. För utländska fordon ska kopia på registreringsbevis bifogas ansökan. 
  • Anställd, som förmånsbeskattas och privat får använda arbetsgivarens fordon (intyg krävs) likställs med eget innehav av fordon. Detsamma gäller för innehavare av leasingavtal med billeasingföretag. Däremot ryms inte privata hyres- eller låneavtal/överenskommelser i undantaget från grundregeln om att sökande ska äga fordonet.
  • Studerande och tillfälligt arbetandei Malmö med eget fordon, som har annan folkbokföringsadress, men är boende inom området med en varaktighet av minst tre månader, kan beviljas tillstånd (intyg krävs med slutdatum för det tillfälliga behovet).
  • Tillstånd medges inte för avställda fordon eller fordon med körförbud och inte heller fordon med en totalvikt över 3,5 ton.
  • Tillstånd medges endast person över 18 år som innehar körkort