Renhållning

Skräpet på Malmös gator, torg och parker blåser inte bort av sig själv. Att städa bort det kostar mycket pengar. Hade skräpet hamnat direkt i papperskorgen hade vi kunnat använda resurserna till bättre saker.

Att minska nedskräpningen är ett arbete som pågår hela tiden. Det syns inte alltid och nedskräpningen är till viss del säsongsbetonad.

Papperskorgar på rätt plats

Genom att kartlägga var människor rör sig mest och på vilket sätt kan vi förebygga en del av skräpet som hamnar på marken. Papperskorgarna ska vara på de platser där folk naturligt rör sig.  

Många tänker nog inte på vilken påverkan de saker som hamnar utanför papperskorgarna har på djur och natur. Om vilda djur äter plast kan detta täppa till magen på dem leda till en smärtsam död. Filtret på en cigarettfimp är tillverkat av cellulosaacetat som är en fintrådig plast som tar flera år för naturen att bryta ner.

Där flest får glädje av det

Mest resurser läggs på städa på de platser där flest människor rör sig. Både för att där blir det oftast mest skräp och för att där får flest glädje av en ren och snygg miljö.

Skräpet tas upp både för hand, med plockpinnar och maskinellt med sopmaskiner.

Lite skräp ger mer skräp

Förutom att skräp är farligt för naturen så vet vi genom studier att skräp föder skräp. Där det redan är smutsigt slänger man saker på marken med mindre dåligt samvete. Medan ett rent område gör att folk tvekar och håller i sitt skräp. Vi försöker tänka till på olika sätt hur vi ska få Malmö renare. Tänk till du också!

Felanmäl

Är papperskorgen överfull eller cykelbanan full av glas?