Jag vill beställa Planstrategin för Malmös nya översiktsplan


Planstrategin sänds kostnadsfritt hem till dig.

Ny översiktsplan för Malmö

Är du intresserad av nyheter från Malmö stadsbyggnadskontor? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.