Fördjupningsdokument till Översiktsplan för Malmö

Här finns länkar till dokument som översiktsplanen hänvisar till

Länkar till utställningsförslag till Översiktsplan för Malmö, juni 2017.

Länkar till Översiktsplan för Malmö, antagen 2014.