Arkitektteamens förslag

Tre arkitektteam och ett studentteam har arbetat fram förslag till hur omvandlingen av Rosengård Centrum och området kring Rosengård station kan se ut.

Här presenteras de första idéerna som lämnades in i februari och den andra och slutliga inlämningen i mars. 

Nyréns Arkitekter

Inlämning 1

Inlämning 2

JJW Arkitekter

Inlämning 1

Inlämning 2

Radar

Inlämning 1

Inlämning 2

LTH/SLU

Inlämning 1

Inlämning 2