Kollektivtrafik i Malmö

Malmö stads gatukontor ansvarar för stadsmiljön, trafiken och infrastrukturen för kollektivtrafiken, till exempel bussterminalerna, busskörfälten och busshållplatserna.

I Skåne är det Region Skåne (genom Skånetrafiken) som är trafikhuvudman för kollektivtrafiken. Trafiken upphandlas i konkurrens mellan olika entreprenörer, och turutbud, linjedragningar och biljettpriser bestäms av Skånetrafiken. Kollektivtrafiken finansieras till cirka 60% av biljettintäkter, resten av kostnaderna finansieras via landstingsskatt.

Malmö stad satsar på busstrafik

På flera platser i Malmö har det under flera år byggts kollektivkörfält som gjort framkomligheten bättre för bussar i linjetrafik. Flera ljussignaler kan anropas av bussarnas datorsystem så att grönt ljus förlängs för bussen eller kortas för korsande trafik. MalmöExpressen kör mellan Stenkällan och Västra hamnen sedan juni 2014 och elbussar planeras inom kort på två linjer.

Senast ändrad: 2017-09-13 15:13