Kollektivtrafik i Malmö

Malmö stads gatukontor ansvarar för stadsmiljön, trafiken och infrastrukturen för kollektivtrafiken, till exempel bussterminalerna, busskörfälten och busshållplatserna.

I Skåne är det Region Skåne (genom Skånetrafiken) som är trafikhuvudman för kollektivtrafiken. Trafiken upphandlas i konkurrens mellan olika entreprenörer, och turutbud, linjedragningar och biljettpriser bestäms av Skånetrafiken. Kollektivtrafiken finansieras till cirka 60% av biljettintäkter, resten av kostnaderna finansieras via landstingsskatt.

Malmö stad satsar på busstrafik

På flera platser i Malmö har det under flera år byggts kollektivkörfält som gjort framkomligheten bättre för bussar i linjetrafik. Flera ljussignaler kan anropas av bussarnas datorsystem så att grönt ljus förlängs för bussen eller kortas för korsande trafik.