Vägarbeten och ombyggnationer

Här hittar du pågående och kommande vägarbeten och trafikavstängningar.

 • Hyllie Boulevard

  Den 3 april klockan 08.00 stängs Hyllie boulevard av för all trafik på grund av ombyggnad av farthinder. Gatan öppnas åter upp igen den 21 april klockan 15.00.
  Läs mer
 • Industrigatan

  Industrigatan är avstängd mellan Sankt Knuts väg och Föreningsgatan på grund av va-arbeten. Avstängningen gäller mellan 13 september 2016 och 21 april 2017 (ny tid).
  Läs mer
 • Hyllie Kyrkoväg

  Hyllie Kyrkoväg stängs i båda körriktningarna väster om Järnvägsgatan på grund av VA-arbete mellan 13 mars och 7 april.
  Läs mer
 • Bellevuevägen / Geijersgatan

  Bellevuevägen är avstängd mellan Ärtholmsvägen och Midgårdsgatan mellan 9 januari och 20 juni på grund av ledningsarbete av VA Syd.
  Läs mer
 • Neptunigatan och Citadellsvägen

  Hösten 2016 börjar ombyggnaden av Neptunigatan som är etapp 1 av en omfattande ombyggnad på Universitetsholmen. Den 24 oktober stängs Neptunibron.
  Den nya Neptunigatan kommer bli en rikt planterad stadsgata och Citadellsvägen kommer omvandlas till Malmös nya kajstråk. Fem nya broar kommer att byggas över Varvskanalen.

  Läs mer
 • Annetorpsvägen

  Gatukontoret ska bygga en gång- och cykeltunnel under Annetorpsvägen vid Djupadalsstigen. Arbetet startade i augusti 2016 och pågår under ca ett år framåt.
  Läs mer

Trafikstörningar Skåne

Vägarbeten och andra anledningar till trafikstörningar i resten av Skåne och Sverige hittar du på Trafikverkets webbsida

Beläggningsprogrammet

Vill du veta vilka  gator som planeras få ny beläggning de närmaste månaderna? Mer information här

Utföra grävningar

Om du är entreprenör och utför grävningar, här finns bestämmelserna

VA Syds arbeten

VA Syd arbetar på flera platser i Malmö, du hittar mer information här