Vägarbeten och ombyggnationer

Här hittar du pågående och kommande vägarbeten och trafikavstängningar.

 • Geijersgatan

  Asfalteringsarbete kommer att utföras på Geijersgatan mellan 15 maj och 3 juli.
  Läs mer
 • Beläggning på centrumgator

  Större asfalteringsarbeten kommer att påverka trafiken centrala Malmö. Ny asfalt skall läggas på Fersens väg, Regementsgatan, Drottninggatan, Pildammsvägen och Östra Rönneholmsvägen.
  Läs mer
 • Toftanäsvägen

  Mellan 18 april och 30 juni byggs Toftanäsvägen om vid Flansbjersvägen. En ny cirkulationsplats byggs för att förbättra framkomligheten för all trafik. Under byggtiden är vägen helt avstängd för fordonstrafik, trafiken leds om via Yttre Ringvägen. Gående och cyklister kan passera under hela perioden.
  Läs mer
 • Industrigatan

  Industrigatan är avstängd mellan Sankt Knuts väg och Föreningsgatan på grund av va-arbeten. Avstängningen gäller mellan 13 september 2016 och 21 april 2017 (ny tid).
  Läs mer
 • Bellevuevägen / Geijersgatan

  Bellevuevägen är avstängd mellan Ärtholmsvägen och Midgårdsgatan mellan 9 januari och 20 juni på grund av ledningsarbete av VA Syd.
  Läs mer
 • Neptunigatan och Citadellsvägen

  Hösten 2016 börjar ombyggnaden av Neptunigatan som är etapp 1 av en omfattande ombyggnad på Universitetsholmen. Den 24 oktober stängs Neptunibron.
  Den nya Neptunigatan kommer bli en rikt planterad stadsgata och Citadellsvägen kommer omvandlas till Malmös nya kajstråk. Fem nya broar kommer att byggas över Varvskanalen.

  Läs mer
 • Annetorpsvägen

  Gatukontoret ska bygga en gång- och cykeltunnel under Annetorpsvägen vid Djupadalsstigen. Arbetet startade i augusti 2016 och pågår under ca ett år framåt.
  Läs mer

Trafikstörningar Skåne

Vägarbeten och andra anledningar till trafikstörningar i resten av Skåne och Sverige hittar du på Trafikverkets webbsida

Beläggningsprogrammet

Vill du veta vilka  gator som planeras få ny beläggning de närmaste månaderna? Mer information här

Utföra grävningar

Om du är entreprenör och utför grävningar, här finns bestämmelserna

VA Syds arbeten

VA Syd arbetar på flera platser i Malmö, du hittar mer information här