Vägarbeten och ombyggnationer

Här hittar du pågående och kommande vägarbeten och trafikavstängningar.

 • Fersens väg/Ö Rönneholmsgatan

  Korsningen stängs av den 27 september mellan 07.00 och 16.00. Det beläggningsarbete som genomfördes tidigare i våras underkändes tyvärr och denna dag ska det åtgärdas.
  Läs mer
 • Munkhättegatan

  Munkhättegatan byggs om vid Vårsången. En ny busshållplats byggs samt gång- och cykelvägen breddas samtidigt som gatan smalnas av. Arbetet pågår mellan den 14 september och 8 december.
  Läs mer
 • Regementsgatan

  Gatukontoret ska lägga ny asfalt på Regementsgatan, sträckan
  mellan Mariedalsvägen och Major Nilssonsgatan. Gatan stängs av i tre etapper. Arbetet startar den 6 september och beräknas pågå till slutet av oktober.

  Läs mer
 • Linnégatan

  Gatukontoret ska lägga ny asfalt på Linnégatan, sträckan mellan Vasagatan och Strandgatan. Den 20/9 kommer sträckan att vara avstängd mellan kl. 7-18. Välj annan väg!
  Läs mer
 • Per Albin Hansson väg

  Per Albin Hanssons väg är avstängd i södergående riktning mellan Stadiongatan och Axel Danielssons väg under tiden 7 augusti och 16 oktober. Det är alltså endast tillåtet att köra in mot staden under denna tid.
  Läs mer
 • Säkerhetspollare på Hamngatan

  Malmö stad och gatukontoret har fått i uppdrag att uppföra säkerhetspollare på norra delen av Hamngatan. Arbetet har pågått under juli och fortsätter igen med start 2 oktober och beräknas pågåg under hela månaden.
  Läs mer
 • Neptunigatan och Citadellsvägen

  Hösten 2016 börjar ombyggnaden av Neptunigatan som är etapp 1 av en omfattande ombyggnad på Universitetsholmen. Den 24 oktober stängs Neptunibron.
  Den nya Neptunigatan kommer bli en rikt planterad stadsgata och Citadellsvägen kommer omvandlas till Malmös nya kajstråk. Fem nya broar kommer att byggas över Varvskanalen.

  Läs mer
 • Annetorpsvägen

  Gatukontoret ska bygga en gång- och cykeltunnel under Annetorpsvägen vid Djupadalsstigen. Arbetet startade i augusti 2016 och pågår under cirka ett år.
  Läs mer

Trafikstörningar Skåne

Vägarbeten och andra anledningar till trafikstörningar i resten av Skåne och Sverige hittar du på Trafikverkets webbsida

Beläggningsprogrammet

Vill du veta vilka  gator som planeras få ny beläggning de närmaste månaderna? Mer information här

Utföra grävningar

Om du är entreprenör och utför grävningar, här finns bestämmelserna

VA Syds arbeten

VA Syd arbetar på flera platser i Malmö, du hittar mer information här

Senast ändrad: 2017-02-19 11:21