Senast uppdaterad 2016-12-22 10:36.

Lilla Varvsgatan

Lilla Varvsgatan stängs av för fordonstrafik mellan Kostergränd och Östra Varvsgatan den 2 januari 2017. Arbetet beräknas vara klart måndagen 16 januari.

VA SYD behöver koppla in vatten och avlopp till en ny fastighet.

Trafiken leds som via Östra Varvsgatan – Riggaregatan – Einar Hansens Esplanad.

Gång- och cykelbanan på den södra sidan av gatan är också avstängd, använd den norra sidan.