Senast uppdaterad 2017-05-30 14:58.

Toftanäsvägen

Arbetet startade den 3 april med att bygga de tillfälliga gatorna (blå och gröna på bilden). Avstängningen av Toftanäsvägen sker den 18 april (rött område).

Mellan 18 april och 30 juni byggs Toftanäsvägen om vid Flansbjersvägen. En ny cirkulationsplats byggs för att förbättra framkomligheten för all trafik. Under byggtiden är vägen helt avstängd för fordonstrafik, trafiken leds om via Yttre Ringvägen. Gående och cyklister kan passera under hela perioden.

 

OBS! Körvägen för motorfordon öppnade 28 maj.

Vad ska göras?

En cirkulationsplats ska byggas. Syftet är att kapa en tryggare och säkrare trafikmiljö.

Varför?

Sedan det blev klart att logistikföretaget DHL kulle etablera sig i området, har det planerats för en ombyggnad av korsningen Toftanäsvägen/Flansbjersvägen för att trafiken ska kunna
fungera bättre.

Hur?

Under arbetstiden stängs Toftanäsvägen av helt för att korta av arbetstiden till ett minimum. Omledning av all trafik sker via Yttre Ringvägen under byggtiden Gående och cyklister kan passera arbetsområdet på tillfälliga gång- och cykelvägar.

Öresundsterminalen m fl verksamheter
Ska du till Öresundsterminalen och norra området, kör du in från väg 11.

Flansbjärs koloniträdgårdar
Hit når du från Toftanäsvägens södra del, sväng in precis vid avstängningen på tillfällig väg.

Tidplan

Byggstart var den 3 april. Arbetet beräknas pågå fram till siste juni 2017. Dock öppnade vägbanan tidigare än beräknat, redan den 28 maj. Nu pågår arbeten med att återställa cykelbanan och slänter i området.

Buss 170

Går normalt sedan 29 maj.