Senast uppdaterad 2017-07-27 15:49.

Säkerhetspollare på Hamngatan

Hamngatan avstängd under sommaren

Malmö stad och gatukontoret har fått i uppdrag att uppföra säkerhetspollare på norra delen av Hamngatan. Arbetet har pågått under juli och fortsätter igen i oktober.

Pollarna är en sorts metallpelare som kan sänkas upp och ned i gatan. De används för att hindra obehörig trafik och är till för stora arrangemang som lockar mycket folk till Stortorget.

Arbetet startade i slutet av juni och beräknades var klart till Malmöfestivlen. Dessvärre har arbetet blivit försenat vilket gör att vi återställer gatan provisoriskt och öppnar den igen den 4 augusti.
7 augusti påbörjar Malmöfestivalen sin etablering, helt enligt tidigare plan. Arbetet med pollarna kommar att fortsätta påbörjas igen 2 oktober och beräknas vara klart i början av november.

Framkomligheten blir begränsad och Hamngatan kommer att vara helt avstängd mellan Adelgatan och Stortorget. Infart till Stortorget och Lilla torg sker genom Själbodgatan och Kyrkogatan. Utfart sker genom Frans Suellsgatan. Gående kan passera längs med husfasaderna på båda sidor. Vi ber er ha överseende med detta.