Senast uppdaterad 2017-09-19 16:25.

Säkerhetspollare på Hamngatan

Hamngatan avstängd under sommaren

Malmö stad och gatukontoret har fått i uppdrag att uppföra säkerhetspollare på norra delen av Hamngatan. Arbetet har pågått under juli och fortsätter igen med start 2 oktober och beräknas pågåg under hela månaden.

Pollarna är en sorts metallpelare som kan sänkas upp och ned i gatan. De används för att hindra obehörig trafik och är till för stora arrangemang som lockar mycket folk till Stortorget.

Framkomligheten blir begränsad och Hamngatan kommer att vara helt avstängd mellan Adelgatan och Stortorget. Infart till Stortorget och Lilla torg sker genom Själbodgatan och Kyrkogatan. Utfart sker genom Frans Suellsgatan. Gående kan passera längs med husfasaderna på båda sidor. Vi ber er ha överseende med detta.