Senast uppdaterad 2017-09-11 10:57.

Munkhättegatan

Munkhättegatan byggs om vid Vårsången. En ny busshållplats byggs samt gång- och cykelvägen breddas samtidigt som gatan smalnas av. Arbetet pågår mellan den 14 september och 8 december.

Under byggtiden är ett körfält avstängt, även existernade cykelbana på bron över den separerade cykelbanan under Munkhättegatan stängs en period och omledning sker.

Bussresenärer som åker från Vårsången läge B ombeds använda hållplats Lindängen.