Södervärn

Med start måndag den 23 oktober kommer skärmtaken på Södervärns norra sida att tas bort permanent.

Skärmtaken är gamla och slitna och behöver kontinuerligt underhållas, vilket är kostsamt. Samtidigt upplevs platsen idag som instängd, mörk och otrygg med dålig belysning. Eftersom busskurer redan finns på plats fyller inte skärmtaken någon funktion och tas därför bort. Utan skärmtaken kommer platsen bli öppnare, ljusare och mycket trevligare att vistas på!

Under arbetets gång, som beräknas pågå till början av december 2017, kommer några busshållplatser att tillfälligt flyttas samt cyklister ledas om på en tillfällig cykelväg.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-10-23 16:03