På Boplats Syd kan du söka lediga lägenheter från olika fastighetsägare . Vi har öppet måndag-torsdag kl 09-12, 13-15 och på fredagar kl 09-12. Du hittar oss vid Stortorget i Malmö.

På Boplats Syd kan du söka lediga lägenheter från olika fastighetsägare . Vi har öppet måndag-torsdag kl 09-12, 13-15 och på fredagar kl 09-12. Du hittar oss vid Stortorget i Malmö.

Boplats Syd — Malmös bostadsförmedling

Boplats Syd ägs av Malmö stad och varje år förmedlar vi drygt 3 000 lägenheter från ett tjugotal fastighetsägare. Flest lägenheter från det kommunala bostadsföretaget MKB, men sedan starten 2009 har andelen förmedlade lägenheter från privata fastighetsägare ökat hela tiden.

Rättvis kö

Kön hos Boplats Syd är rättvis. Uppfyller du fastighetsägarens grundkrav konkurrerar du enbart med din kötid. Det existerar ingen favorisering och inte heller någon svarthandel med hyresrätter, budgivning på hyreskontrakt eller genvägar. Vår gemensamma kö till flera fastighetsägare bidrar till att motverka skenbyten och annat som får bostadsmarknaden att fungera dåligt.
 
Vi följer diskrimineringslagen och kräver att våra anslutna fastighetsägare också gör det. Varken kön, sexuell läggning, funktionshinder, religion eller etnisk tillhörighet ska spela någon roll för din framgång på bostadsmarknaden.

Vilken kötid krävs?

Hur snabbt du kan få en lägenhet avgörs av olika faktorer. Kötiden är en viktig faktor, men hur många lägenheter som lämnas in, vilket område man söker i och vilka krav fastighetsägaren ställer har också stor betydelse. Köplatsen i Boplats Syd är personlig och förenad med en årlig avgift på 300 kronor.
Välkommen till Boplats Syd!