Föräldrautbildning (COPE)

Alla föräldrar kan ibland behöva stöd i sitt föräldraskap. Kanske har man kört fast i gamla spår som inte fungerar och behöver hjälp i att bryta den negativa spiralen för att komma tillbaka till det positiva. Kanske handlar det om att hitta nya sätt och strategier att uppfostra barnen på.

The Community Parent Education Program (COPE) är ett föräldrautbildningsprogram som kommer från Kanada. Programmet finns på flera olika språk. Barn-COPE finns på svenska, arabiska och albanska. Tonårs-COPE finns på svenska, arabiska, farsi, sorani, somaliska och turkiska.

Vill du anmäla dig till COPE? Kontakta ditt stadsområde.

Text