Statistik

Här hittar du statistik om Malmö. Statistiken är uppdelad ämnesvis. Du kan också välja "Statistik på karta" och se hur det ser ut på olika håll i staden.

Visste du att ...

  • Medelåldern för Malmöbon är 38,7 år. I Skåne är medelåldern 40,9 år och i Sverige 41,2 år.
  • 31 % (99 788) av Malmöborna är födda i utlandet.
  • Av stadens ca 138 100 hushåll är 70 % småhushåll med en eller två personer.
  • I befolkningsgruppen 25-64 år har 31 % av Malmöborna eftergymnasial utbildning. Andelen för Sverige i stort är 40 %.

Här har vi i en excelfil sammanställt statistik som rör bl.a. utbildning, inkomster, befolkning med utländsk bakgrund, förvärvsarbetande, bostäder.

Statistikunderlag för Malmö 2007 - 2013