Änghagens förskola

På Änghagen arbetar vi utifrån den nya reviderade läroplanen genom att stimulera barnens lek, skapande, språkutveckling, matematik, naturvetenskap och teknik.

Vi prioriterar utevistelse och att vara ute varje dag oavsett väder.

Verksamhetsutvecklingsdagar: 2/3 samt 29/5 2018.  Då håller förskolan stängt.

Kontakta oss:

Laban 0708-70 84 08
Labolina
0708-70 84 12

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-24 14:13