Äppelrosens förskola

Äppelrosens förskola starade 2014 och har 90 platser fördelade på fem åldersintregrerade avdelningar, 1-3 år på tre avdelningar och 3-5 år på två avdelningar. Innemiljön är ljus och rymlig och barnens lek och lärande står i fokus. Förskolan har ett eget tillagningskök, där Safija lagar all vår goda och näringsrika mat.

I vårt pedagogiska arbete inriktar vi oss på att ge barnen möjlighet att känna tilltro till sin egen förmåga och sina tankar och känslor. Vi vill att barnen ska utveckla alla sina sinnen och sin fantasi. Vi vill ge barnen redskap för att kunna utveckla en god förmåga att hantera sin omvärld.

Verksamhetstvecklingsdagar: 12/2 samt 20/4 2018. Dessa dagar är förskolan stängd.

Kontakta oss:

Älgen 073-433 98 66
Björnen 072-385 20 34
Vargen 072-385 20 35
Ugglan 070-825 63 84

Ekorren 073-302 99 37

Haren 073-302 99 43

Förskolans egna sidor

Om Äppelrosens förskola

Senast ändrad: 2017-11-19 15:16