Registret över förtroendevalda håller på att ses över. I dagsläget innebär översynen att uppgifter om politiker i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inte är uppdaterade i registret nedan. Uppdaterade uppgifter hittar du istället via länkarna nedan.


Kommunfullmäktige: uppdaterad förteckning över ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen: uppdaterad förteckning över ledamöter och ersättare


Vi har just nu tekniska problem med förtroendemannaregistret. Felsökning pågår.

Förtroendevalda