Politiker

Malmö stad arbetar för närvarande med ett nytt sökbart register över förtroendevalda. Just nu kan du ta del av uppgifter om Malmö stads förtroendevalda via länkarna nedan.


Uppdaterade förteckningar kommer efter kommunfullmäktiges sammanträde 3 september. 


Nämndspolitiker valda av kommunfullmäktige - status per 1 oktober 2015

Bolag och stiftelser - status per1 oktober 2015

Nämndemän i Malmö tingrätt - status per 1 oktober 2015

Kommunförbundet Skåne - status per 1 oktober 2015


Beredningar och utskott valda av kommunstyrelsen


Kommunfullmäktige: ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen: ledamöter och ersättare


Mer om Malmö stads nämnder