Registret över förtroendevalda håller på att ses över. I dagsläget innebär översynen att uppgifter om politiker i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inte är uppdaterade i registret nedan. Uppdaterade uppgifter hittar du istället via länkarna nedan.


Kommunfullmäktige: uppdaterad förteckning över ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen: uppdaterad förteckning över ledamöter och ersättare

Förtroendevalda

Andreas Schönström
Namn:
Andreas Schönström
Titel:
Kommunalråd
Parti:
S
Telefon, bostad:
26 74 27
Telefon, arbete:
34 10 16
E-postadress:
andreas.schonstrom@malmo.se
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Kommunförbundet Skåne ombud 2010-10-31 2014-10-31 12
Gymnasie- Och Vuxenutbildningsnämnden ledamot o ordförande 2013-07-01 2014-12-31 1
Finsam ledamot 2011-01-01 2014-12-31 1
Krisledningsnämnden ledamot 2013-07-01 2014-12-31 2

Databasen senast uppdaterad: 2014-12-18