Politiker

Malmö stad arbetar för närvarande med ett nytt sökbart register över förtroendevalda. Just nu kan du ta del av uppgifter om Malmö stads förtroendevalda via länkarna nedan.


Uppdaterade förteckningar kommer efter kommunfullmäktiges sammanträde 29 oktober. 


Nämndspolitiker valda av kommunfullmäktige - status per 19 november 2015

Bolag och stiftelser - status per 19 november 2015

Nämndemän i Malmö tingrätt fram till 31 dec 2015- status per 19 nov 2015

Nämndemän i Malmö tingrätt 1/1 2016-31/12 2019- status per 19 nov 2015

Kommunförbundet Skåne - status per 19 november 2015


Beredningar och utskott valda av kommunstyrelsen


Kommunfullmäktige: ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen: ledamöter och ersättare


Mer om Malmö stads nämnder