Politiker

Malmö stad arbetar för närvarande med ett nytt sökbart register över förtroendevalda. Just nu kan du ta del av uppgifter om Malmö stads förtroendevalda via länkarna nedan.


Uppdaterade förteckningar kommer efter kommunfullmäktiges sammanträde 3 september. 


Nämndspolitiker valda av kommunfullmäktige - status per 29 april 2015

Bolag och stiftelser - status per 29 april 2015


Nämndspolitiker valda av kommunfullmäktige - status per 1 juli 2015

Bolag och stiftelser - status per 17 juni 2015


Nämndemän i Malmö tingrätt - status per 17 juni 2015

Kommunförbundet Skåne - status per 17 juni 2015


Beredningar och utskott valda av kommunstyrelsen


Kommunfullmäktige: ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen: ledamöter och ersättare


Mer om Malmö stads nämnder