Politiker

Malmö stad arbetar för närvarande med ett nytt sökbart register över förtroendevalda. Just nu kan du ta del av uppgifter om Malmö stads förtroendevalda via länkarna nedan (status per 29 april 2015)


Nämndspolitiker valda av kommunfullmäktige

Bolag och stiftelser

Nämndemän i Malmö tingsrätt

Kommunförbundet Skåne


Beredningar och utskott valda av kommunstyrelsen


Kommunfullmäktige: ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen: ledamöter och ersättare


Mer om Malmö stads nämnder