Forskning och utveckling

Forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) handlar ytterst om att ta fram ny kunskap och hitta nya lösningar. Här får du veta mera om Malmö stads arbete med forskning och utveckling inom flera områden.

FoU-arbetet i Malmö stad bedrivs av enheten FoU Malmö inom flera av de kommunala välfärdstjänsterna:

  • anhörigstöd
  • individ- och familjeomsorg stödjer verksamheter inom individ- och familjeomsorgen
  • skolan arbetar på olika sätt för forskningsbaserad skolutveckling inom Malmö stads förskolor och skolor
  • vård och omsorg arbetar med forskning och utveckling inom äldreomsorg, LSS och funktionsnedsättning.