Forskning och utveckling

Forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) handlar ytterst om att ta fram ny kunskap och hitta nya lösningar. FoU-arbetet i Malmö stad bedrivs av enheten FoU Malmö inom flera av de kommunala välfärdstjänsterna:

  • anhörigstöd
  • individ- och familjeomsorg stödjer verksamheter inom individ- och familjeomsorgen
  • migration, Migrationens Utmaningar inom hälsa, omsorg och vård är ett forskningssamarbete mellan Malmö stad, Malmö högskola och Region Skåne
  • utbildning arbetar på olika sätt för forskningsbaserad skolutveckling inom Malmö stads förskolor och skolor
  • vård och omsorg arbetar med forskning och utveckling inom äldreomsorg, LSS och funktionsnedsättning.

FoU Välfärd

Intresseförening för FoU-miljöer inom välfärdsområdet.

Vad är en fou-enhet?

FoU-enhet, organisation som har till syfte att förmedla vetenskaplig kunskap, utföra egen forskning och initiera verksamhetsutveckling inom i första hand kommuner och landsting.
Former och inriktning varierar påtagligt mellan olika FoU-enheter, dock  förenas de i en ambition, att bygga broar mellan forskarsamhället och praktisk verksamhet.
Källa: www.ne.se