Globala Malmö

Påverka din omvärld - Tänk globalt och agera lokalt.

Gränserna mellan vad som är globalt och lokalt förändras mer och mer och i en allt högre takt.

Globala Malmö är ett samarbete mellan Malmö stad och lokala föreningar, som en satsning för att inspirera fler aktörer att engagera sig i globala frågor. Genom Globala Malmö vill vi främja nätverksbyggandet mellan aktörer och öka förståelsen för att vi genom att tänka globalt och agera lokalt kan påverka den globala utvecklingen

Parallellt med olika omgångar av fokusdagar för globala frågor har Globala Malmö ambitionen att bli en plattform som ska underlätta för privatpersoner, organisationer och företag i Malmö att engagera sig i globala frågor och hållbar utveckling.