Globala Malmö

Påverka din omvärld - Tänk globalt och agera lokalt.

Gränserna mellan vad som är globalt och lokalt förändras mer och mer och i en allt högre takt. Globala Malmö startades hösten 2011 av Malmö stad i samarbete med Sida, som en satsning för att inspirera fler aktörer att engagera sig i globala frågor.

Parallellt med olika omgångar av fokusdagar för globala frågor har Globala Malmö ambitionen att bli en plattform som ska underlätta för privatpersoner, organisationer och företag i Malmö att engagera sig i globala frågor och hållbar utveckling.

Se kalendariet >>>

På tur i kalendariet...


Vad är Globala Malmö?

Globala Malmö startade hösten 2011 genom ett samarbete med Sida och lokala föreningar, som en satsning för att inspirera fler aktörer att engagera sig i globala frågor. Genom projektet vill vi främja nätverksbyggandet mellan aktörer och öka förståelsen för att vi genom att tänka globalt och agera lokalt kan påverka den globala utvecklingen.

Läs om mötesplats Globalen i Kommendanthuset

Mer om Globala Malmö för skolan
Där finna bland annat erbjudanden riktade mot lärare som vill boka föredrag till sina klasser.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du vara med?

Har du ett arrangemang som passar Globala Malmö — tipsa oss!

Fakta

Hej

tytytty