Ribersborgs handikappbad

Ribersborgs handikappbad är ett rekreationsområde vid havet. Här kan du bada i havet, basta, spela spel, fika eller bara umgås.

Anläggningen är anpassad för personer med någon form av funktionsnedsättning, såväl inomhus som utomhus, men alla är naturligtvis välkomna. Det finns möjlighet att hyra lokalerna för möten, och det finns även bastu och omklädningsrum för uthyrning. Förutom kiosk finns det ett självservicekök där du kan värma och laga egen medhavd mat och dryck.

Hösten/vintern 2017

Ribersborgs handikappbad är stängt för allmänheten 4 september  2017–13 maj 2018.

Handikappbadet har de senaste åren haft en vikande trend gällande antalet besökare på badet under vintern. Fritidsnämnden beslutade den 15 juni att handikappbadet under denna tid blir bokningsbart endast för Malmö stads förvaltningar och registrerade föreningar.

Fritidsförvaltningen ska återrapportera utfallet av föreslagna förändringar till fritidsnämnden senast mars 2018 och då även föreslå hur verksamheten ska bedrivas långsiktigt.

Med anledning av denna återrapportering och att vi inte vet utfallet av beslutet kommer handikappbadet i nuläget inte att vara möjligt att boka för privatpersoner (gäller även perioden efter den 13 maj 2018).

Sommaren 2018

Sommaren 2018 (15 maj 2018–2 september 2018) öppnar vi som vanligt för sommarverksamhet.

Fritidsförvaltningen ska återrapportera utfallet av föreslagna förändringar till fritidsnämnden senast i mars 2018  och då även föreslå hur verksamheten långsiktigt ska bedrivas.

Ribersborgs handikappbad ska byta namn – har du ett namnförslag? Mejla till ribersborgshandikappbad@malmo.se.

Vad händer i området?

11 oktober 2017 kommer ett marinpedagogiskt center stå klart precis intill Ribersborgs handikappbad. Verksamheten drivs av Sea-U och Kulturförvaltningen.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-10-16 15:35