Husieskolan

Bild på Husieskolan

På Husieskolan har vi cirka 350 elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Vi har en hälsoprofil där vi satsar på att eleverna ska röra sig varje dag och att vi ska ta väl hand om varandra.

Nyheter och På gång

Information till vårdnadshavare om clownrykten


Ett rykte har spridits på sociala medier att man har sett clowner vid Bäckagårdsskolan och att en clown skulle dyka upp på Husieskolan onsdag eftermiddag. Vi har under dagen gjort efterforskningar och det har visat sig att kontot är falskt och det är nu nedstängt och raderat.

Ryktena som spreds idag skapar oro och osäkerhet hos barnen på skolan. Det är viktigt att prata om ryktena hemma men också vara tydlig med att det är rykten. Prata gärna med era barn om konsekvenserna av spridning och kommenterande på sociala medier.


Med vänlig hälsning


Åsa Rantzow                                        Gunilla Ödhall

Rektor                                                   Bitr rektor

asa.rantzow@malmo.se                        gunilla.odhall@malmo.se

0733-282508                                         0709-341060


Välkomna till ett nytt läsår 2016/2017


Vecka 33, 15-19/8, är vår startvecka och schematiderna är kl.08.15 - 13.30 för alla klasser.

Under startveckan gör vi olika aktiviteter för att stärka gemenskapen på skolan och i klasserna. Skolmat serveras och fritidshemmet har öppet som vanligt.


Vi vill påminna om att föräldrar som önskar skolskjuts för sina barn läsåret 2016/2017 ska ansöka om detta inför läsårsstarten. Malmö stads mätverktyg och avstånd gäller. Blankett om skolskjuts hittar ni på http://malmö.se/Tjanster--blanketter.html

Ansökan vill vi ha senast fredag 19/8.
Till vårdnadshavare med barn på Husieskolan.  

                                 

Välkomna till Husieskolans skolavslutning!


Tisdagen den 14 juni kl.10.00 är det skolavslutning och vi firar den på skolgården framför förskoleklassbyggnaden. Klasserna kommer att ha bestämda platser och föräldrarna står bakom eleverna. Program med sångtexter kommer att delas ut. Observera att det inte är tillåtet att filma eller fotografera avslutningen.


Eleverna börjar dagen kl.08.15 och slutar ca.kl.11.00. Skolbussen avgår från skolan ca.kl.11.10. Det serveras ingen skollunch denna dag. Fritidshemmet öppnar direkt efter skolavslutningen. Meddela fritidshemspersonalen om era barn går hem efter avslutningen.


Höstterminen

Höstterminen börjar måndagen den 15 augusti kl.08.15. Klasslärarna samlar sina elever på skolgården framför B-huset. Följ skyltarna! Vecka 33, 15-19/8, är vår startvecka och schematiderna är kl.08.15 - 13.30 för alla klasser. Under startveckan gör vi olika aktiviteter för att stärka gemenskapen på skolan och i klasserna. Skolmat serveras och fritidshemmet har öppet som vanligt.

OBS! Fredagen den 12 augusti är det stängt på fritidshemmet pga. kompetensutveckling för hela skolans personal.


Skolskjuts

Vi vill påminna om att föräldrar som önskar skolskjuts för sina barn läsåret 2016/2017 ska ansöka om detta inför läsårsstarten. Malmö stads mätverktyg och avstånd gäller. Blankett om skolskjuts hittar ni på skolans hemsida www.malmo.se/husieskolan. Ansökan vill vi ha senast fredag 19/8.


Vi önskar er en solig och trevlig sommar! 


Husieskolans personal  


Åsa Rantzow                                           Gunilla Ödhall

Rektor                                                       Bitr. rektor


Till vårdnadshavare med barn på Husieskolan


Ny rektor


Hej!

Jag skriver till er för att berätta att den 2/5 är det dags för Husieskolans nya rektor Åsa Rantzow att tillträda sin tjänst.                      .

Åsa Rantzow arbetar idag på Sofielundsskolan som biträdande rektor och har lång erfarenhet av skolans arbete och skolutveckling i Malmö stad. Åsa kommer tillsammans med skolans nuvarande biträdande rektor Gunilla Ödhall att fortsätta bedriva skolutvecklingen på Husieskolan. 

Vi önskar Åsa hjärtligt välkommen till Husieskolan!


Med vänliga hälsningar!

Fahrudin Zejnic

Utbildningschef Öster grundskoleförvaltningen.

Fahrudin.zejnic@malmo.se


Trafiksituationen vid skolan

Vi vill göra er uppmärksamma om trafiksituationen på Pyrusgatan på morgonen. Vi har en skolbusshållplats som är till för skolbussen. Bussen måste komma fram på Pyrusgatan varje morgon mellan de parkerade bilarna. Skyltarna visar att man inte får parkera utanför skolan, endast släppa av eller på passagerare. Se karta över parkeringsmöjligheter här.

Husieskolans pedagogiska blogg: Länk...

Snabbval