Husieskolan

Bild på Husieskolan

Husieskolan är en tvåparallellig F–6-skola med cirka 350 elever. Skolan är byggd 1925 och är renoverad med charm. Husiekolan ligger i ett lugnt område i östra Malmö med närhet till grön- och rekreationsområden. Ett hälsofrämjande arbete står i centrum där vi bland annat har utökat ämnet idrott och hälsa.

Nyheter och på gång

Trafiksituationen vid skolan

Vi vill göra er uppmärksamma om trafiksituationen på Pyrusgatan på morgonen. Vi har en skolbusshållplats som är till för skolbussen. Bussen måste komma fram på Pyrusgatan varje morgon mellan de parkerade bilarna. Skyltarna visar att man inte får parkera utanför skolan, endast släppa av eller på passagerare. Se karta över parkeringsmöjligheter här.

Snabbval

Senast ändrad: 2017-10-11 15:58