Husieskolan

Bild på Husieskolan

På Husieskolan har vi cirka 350 elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Vi har en hälsoprofil där vi satsar på att eleverna ska röra sig varje dag och att vi ska ta väl hand om varandra.

Nyheter och På gång

Trafiksituationen vid skolan

Vi vill göra er uppmärksamma om trafiksituationen på Pyrusgatan på morgonen. Vi har en skolbusshållplats som är till för skolbussen. Bussen måste komma fram på Pyrusgatan varje morgon mellan de parkerade bilarna. Skyltarna visar att man inte får parkera utanför skolan, endast släppa av eller på passagerare. Se karta över parkeringsmöjligheter här.

Snabbval