Policy för ungas inflytande

"Jag bor i Malmö" är Malmö stads policy för ungas inflytande. En bred samling av politiker, tjänstemän, föreningsliv och ungdomar står bakom den.

Jag bor i Malmö syftar till att förmedla budskapet om att alla som bor i Malmö är viktiga för stadens utveckling. Arbetet ska främja en känsla av stolthet och ett engagemang för Malmö och skapa delaktighet för alla som bor här.