Jag bor i Malmö - Policy för ungas inflytande

Jag bor i Malmö är Malmö stads policy för ungas inflytande. En bred samling av politiker, tjänstemän, föreningsliv och ungdomar står bakom den. Ett spännande arbete med policyns sex grundprinciper pågår i Malmö stad

Malmö stad använder unga Malmöbors kompetenser, åsikter och erfarenheter på många olika sätt. Här är några exempel från 2013!

Jag bor i Malmö - sex principer för inflytande

1 2 3 4 5 6 6

Jag bor i Malmö syftar till att förmedla budskapet om att alla som bor i Malmö är viktiga för stadens utveckling. Arbetet ska främja en känsla av stolthet och ett engagemang för Malmö och skapa delaktighet för alla som bor här.