Kirsebergsskolan

Kirsebergsskolan

Kirsebergsskolan är en F–9-skola, vilket innebär att det på skolan finns förskoleklass, skolår 1–9 och fritidshem.

Stängdagar på fritids

På studiedagarna 17/5 och 19/6 har fritidshemmet stängt för planering. Alltså inget fritidshem dessa dagar.

Besök gärna vår pedagogiska webbplats

Kirseberg.skola.malmo.se

En skola med många möten

I en skola sker hela tiden möten. Eleven möter ett innehåll, ett ämne, och det är detta möte undervisning handlar om. Men skolan är full även av andra möten. Eleverna möter människor av olika slag hela tiden, och i dessa möten tränas förmågor som är värdefulla i livet. Därför blir vi som skolledare så stolta när vi gång på gång möter exempel på att
våra elever visar sin kompetens i möten med andra

Händer på skolan:

Tidskapsel ska skvallra för framtiden !

Länk...

FN-dagen !

Länk...

Väggmålningar och värdegrundsarbete på Kirsebergsskolan

Länk...

Snabbval