Kirsebergsskolan

Kirsebergsskolan

Kirsebergsskolan är en F–9-skola, vilket innebär att det på skolan finns förskoleklass, skolår 1–9 och fritidshem.

Föreläggande om vite vid Kirsebergsskolan

Grundskoleförvaltningen har mottagit ett föreläggande om vite gällande Kirsebergsskolan. Skolinspektionen kräver att skolan rättar till allvarliga brister i tryggheten, studieron och värdegrundsarbetet vid skolan, samt när det gäller arbetet med elever som är i behov av stöd i sitt skolarbete. Arbetet med att komma till rätta med detta pågår med flera konkreta åtgärder. Vi har bland annat förstärkt vår elevhälsa och rekryterat fler pedagoger. Vi arbetar också med att skapa en tydligare struktur och skapa en samsyn bland alla på skolan. Vårt absoluta mål är att skapa en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero för alla elever på skolan.  

 

Marianne Mårtensson, rektor

Information om raketer 2017-02-14

På eftermiddagen den 14 februari avfyrade elever två raketer med en timmes mellanrum i högstadiets byggnad. Den första smälldes i trapphus och den andra i korridor bland elever. Vid båda tillfällena blev det rökutveckling, så att brandlarmet utlöstes. Skolan utrymdes och Räddningstjänsten kom. Ingen elev kom till skada. Händelserna är polisanmälda.

Dagen efter besökte jag alla klasser på högstadiet. För att ge eleverna information, och för att betona det fullständigt oacceptabla i att avfyra raketer bland människor. Eleverna i alla klasser lyssnade och jag uppfattar det som att de förstod allvaret.

Marianne Mårtensson, rektor

Besök gärna vår pedagogiska webbplats

Kirseberg.skola.malmo.se

En skola med många möten

I en skola sker hela tiden möten. Eleven möter ett innehåll, ett ämne, och det är detta möte undervisning handlar om. Men skolan är full även av andra möten. Eleverna möter människor av olika slag hela tiden, och i dessa möten tränas förmågor som är värdefulla i livet. Därför blir vi som skolledare så stolta när vi gång på gång möter exempel på att
våra elever visar sin kompetens i möten med andra

Händer på skolan:

Tidskapsel ska skvallra för framtiden !

Länk...

FN-dagen !

Länk...

Väggmålningar och värdegrundsarbete på Kirsebergsskolan

Länk...

Arkiv                      

Snabbval