Kirsebergsskolan

Kirsebergsskolan

Kirsebergsskolan är en F–9-skola, vilket innebär att det på skolan finns förskoleklass, skolår 1–9 och fritidshem.

Besök gärna Kirsebergsskolans pedagogiska webbplats

Händer på skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Kirsebergsskolan
Välkommen till läsåret 17/18 på Kirsebergsskolan
Ny rektor
Vårkänslor på Kirsebergsskolans vårfest!
Öppen scen 2017
Tidskapsel ska skvallra för framtiden

FN-dagen 2016
Väggmålningar och värdegrundsarbete på Kirsebergsskolan

Snabbval

Senast ändrad: 2017-11-15 14:06