Kirsebergsskolan

Kirsebergsskolan

Kirsebergsskolan är en F–9-skola, vilket innebär att det på skolan finns förskoleklasser och skolår 1–9.


Skolstart läsåret 2016/2017


Hej!

Brev är skickade från skolan till hemmen med information om skolstarten för de olika klasserna. Här kommer den viktigaste informationen i sammanfattning:

Läsåret börjar för eleverna måndagen den 15 augusti.
Förskoleklassen börjar klockan 8:30
Årskurserna 1, 2 och 3 börjar klockan 9
Årskurserna 4, 5 och 6 börjar klockan 8:30
Årskurserna 7, 8 och 9 börjar klockan 9:30

Vi möter upp eleverna på skolgården och visar dem rätt.

Varmt välkomna till ett nytt läsår på Kirsebergsskolan!

Lärare och skolledning


Väggmålningar och värdegrundsarbete på Kirsebergsskolan

Länk...

Lärare på Kirsebergsskolan nominerad till Guldäpplet!

Länk... 

En skola med många möten

I en skola sker hela tiden möten. Eleven möter ett innehåll, ett ämne, och det är detta möte undervisning handlar om. Men skolan är full även av andra möten. Eleverna möter människor av olika slag hela tiden, och i dessa möten tränas förmågor som är värdefulla i livet. Därför blir vi som skolledare så stolta när vi gång på gång möter exempel på att
våra elever visar sin kompetens i möten med andra.

Besök gärna vår pedagogiska webbplats!

Kirseberg.skola.malmo.se

Händer på skolan

Se filmen om klimatambassadörerna från bland annat
Kirsebergsskolan !
Klimatambassadörerna som vill förändra

Artikel om vår fina skolavslutning !
Min lillebrors avslutning golvade mig

Arkiv