Kirsebergsskolan

Kirsebergsskolan

Kirsebergsskolan är en F–9-skola, vilket innebär att det på skolan finns förskoleklass, skolår 1–9 och fritidshem.

Stängdagar på fritids

På studiedagarna 17/5 och 19/6 har fritidshemmet stängt för planering. Alltså inget fritidshem dessa dagar.

>Besök gärna Kirsebergsskolans pedagogiska webbplats

Händer på skolan

Vårkänslor på Kirsebergsskolans vårfest !
Öppen scen 2017
Tidskapsel ska skvallra för framtiden

FN-dagen 2016
Väggmålningar och värdegrundsarbete på Kirsebergsskolan

Snabbval