Kirsebergsskolan

Kirsebergsskolan

Kirsebergsskolan är en F–9-skola, vilket innebär att det på skolan finns förskoleklasser och skolår 1–9.

Väggmålningar och värdegrundsarbete på Kirsebergsskolan

Länk...

Lärare på Kirsebergsskolan nominerad till Guldäpplet!

Länk... 

En skola med många möten

I en skola sker hela tiden möten. Eleven möter ett innehåll, ett ämne, och det är detta möte undervisning handlar om. Men skolan är full även av andra möten. Eleverna möter människor av olika slag hela tiden, och i dessa möten tränas förmågor som är värdefulla i livet. Därför blir vi som skolledare så stolta när vi gång på gång möter exempel på att
våra elever visar sin kompetens i möten med andra.

Besök gärna vår pedagogiska webbplats!

Kirseberg.skola.malmo.se

Händer på skolan

Se filmen om klimatambassadörerna från bland annat
Kirsebergsskolan !
Klimatambassadörerna som vill förändra

Artikel om vår fina skolavslutning !
Min lillebrors avslutning golvade mig

Arkiv