Publicerad 2018-02-13 14:04

Senast uppdaterad 2018-02-13 14:07

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Norr hade sammanträde 13 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justeratprotokoll från 13 februari.