Publicerad 2018-02-07 14:36

Senast uppdaterad 2018-02-07 14:38

Anslag: justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 29 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.