Publicerad 2018-02-01 14:51

Senast uppdaterad 2018-02-01 14:53

Anslag: justerat protokoll

Grundskolenämnden hade sammanträde 24 januari. Protkollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.