Senast uppdaterad 2018-01-04 15:44.

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads. och socialnämnens myndighetsutskott Söder hade sammanträde 21 december 2017. Protokoller är nu justerat ocha har tillkännagivits genom anslag.