Komvux Malmö Södervärn

Information om kurser och ansökning -

kontakta studie- och yrkesvägledare på Malmö Vägledningscentrum

Frånvaroanmälan

Elev är skyldig att meddela frånvaro, sjukfrånvaro och vård av barn.
Ring varje dag som du måste vara hemma från skolan.
Vid anmälan - ring 040-6849442
Du kan också mejla till kms.sjuk@malmo.se

Läs mer om hur du gör din frånvaroanmälan

KURSPERIODER

SFI - Svenska för invandrare 2015

2015-07-27 -- 2015-12-18

SFI har även kontinuerliga intag och nya kursstarter vid behov
samt SFI Flex.

Grundläggande och Gymnasiala kurser 2015
på Heleneholmsskolan
10-veckorskurser:

2015-08-17 -- 2015-10-16
2015-10-19 -- 2015-12-18

20-veckorskurser:

2015-08-17 -- 2015-12-18