Komvux Malmö Södervärn

Ansökningstid för sommarens och augustistartens komvuxkurser är 25/4 - 16/5 2016.

Information om kurser och ansökan - kontakta Malmö Vägledningscentrum, studie- och yrkesvägledaren på Heleneholmsskolan eller se information på Vuxwebben.

Ansökningssidan hittar du här.

Frånvaroanmälan

Elev är skyldig att meddela frånvaro, sjukfrånvaro och vård av barn.
Ring varje dag som du måste vara hemma från skolan.
Vid anmälan - ring 040-68 49 442
Du kan också mejla till kms.sjuk@malmo.se