Komvux Malmö Södervärn

Information om kurser och ansökning -

kontakta studie- och yrkesvägledare på Malmö Vägledningscentrum

Ansökan till sommarkurser samt augustistart 2015 för grundläggande och gymnasiala kurser

Ansökningsperioden till SOMMARKURSER samt kurser som startar HÖSTEN 2015  är 27/4 - 22/5.
Ansökningar som inkommer efter den 22/5 kommer att betraktas som sent inkomna och behandlas i mån av plats

Ansökningswebben

OBSERVERA! Du som redan idag läser grundläggande svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik och ska fortsätta studera samma ämne till hösten ska fylla i en intern ansökan.
Då blir du garanterad en plats. Ansökningsblankett finns i receptionen på Heleneholmskolan.

Grundläggande och gymnasiala kurser samt Lärvux på Heleneholmskolan

All undervisning på dagtid inom grundläggande och gymnasiala kurser samt Lärvux vid Komvux Malmö Södervärn sker på Heleneholmskolan.
Tel. 040-34 33 35

Kvällsundervisning

Kvällsundervisning för Grund/Gy sker på:
Heleneholmskolan måndagar och onsdagar (svenska som andraspråk) och på Södervärnskolan tisdagar och torsdagar (engelska och matte).

All kvällsundervisning för SFI sker på Södervärnskolan.

Frånvaroanmälan

Elev är skyldig att meddela frånvaro, sjukfrånvaro och vård av barn.
Ring varje dag som du måste vara hemma från skolan.
Vid anmälan - ring 040-6849442
Du kan också mejla till kms.sjuk@malmo.se

Läs mer om hur du gör din frånvaroanmälan

KURSPERIODER
SFI - Svenska för invandrare

2015-01-05 -- 2015-06-26
Sommarundervisningen börjar 2015-06-29

SFI har även kontinuerliga intag och nya kursstarter vid behov
samt SFI Flex.

Grundläggande och Gymnasiala kurser 2015

10-veckorskurser:
2015-01-12 -- 2015-03-20
2015-03-23 -- 2015-05-29
2015-06-08 -- 2015-08-14 Sommarundervisning
2015-08-17 -- 2015-10-16
2015-10-19 -- 2015-12-18

20-veckorskurser:
2015-01-12 -- 2015-05-29
2015-08-17 -- 2015-12-18