Komvux Malmö Södervärn

Information om kurser och ansökning -

kontakta studie- och yrkesvägledare på Malmö Vägledningscentrum

Receptionen på Södervärnskolan har ändrade öppettider under vecka 31:
måndag-torsdag kl. 08.00-16.00 samt fredag kl. 08.00-14.00
Södervärnskolans reception tel: 040-34 32 55

Sommarundervisning på Heleneholmskolan

2015-06-08 -- 2015-08-14
Heleneholmskolans reception tel: 040-34 33 35

Här är informationsbroschyr om sommarundervisning!
Hemsidan för Sommarundervisning hittar du här!

Frånvaroanmälan

Elev är skyldig att meddela frånvaro, sjukfrånvaro och vård av barn.
Ring varje dag som du måste vara hemma från skolan.
Vid anmälan - ring 040-6849442
Du kan också mejla till kms.sjuk@malmo.se

Läs mer om hur du gör din frånvaroanmälan

KURSPERIODER
SFI - Svenska för invandrare 2015

2015-01-05 -- 2015-06-26
Sommarundervisningen börjar 2015-06-29
2015-07-27 -- 2015-12-18

SFI har även kontinuerliga intag och nya kursstarter vid behov
samt SFI Flex.

Grundläggande och Gymnasiala kurser 2015

10-veckorskurser:
2015-01-12 -- 2015-03-20
2015-03-23 -- 2015-05-29
Sommarundervisning 2015-06-08 -- 2015-08-14

2015-08-17 -- 2015-10-16
2015-10-19 -- 2015-12-18

20-veckorskurser:
2015-01-12 -- 2015-05-29
2015-08-17 -- 2015-12-18

Antagningsbesked för augustistart kommer att mailas ut senast 8 juli.
OBS! Vid för sent inkomna ansökningar mailas antagningsbesked endast om du blir antagen, annars först när antagningen är avslutad.