Komvux Malmö Södervärn

Grundläggande och gymnasiala kurser våren 2017

Antagning till kursstart januari 2017 kommer att göras under perioden 13/12 - 22/12
Se ansökningswebben

Frånvaroanmälan

Elev är skyldig att meddela frånvaro, sjukfrånvaro och vård av barn.
Ring varje dag som du måste vara hemma från skolan.
Vid anmälan - ring 040-68 49 442
Du kan också mejla till kms.sjuk@malmo.se