Komvux Malmö Södervärn

Information om kurser och ansökning -

kontakta studie- och yrkesvägledare på Malmö Vägledningscentrum

Undervisning på Heleneholmsskolan

Alla grundläggande och gymnasiala kurser, Lärvux samt några SFI-grupper vid Komvux Malmö Södervärn flyttar till Heleneholmsskolan hösten 2014 på grund av ombyggnad på Södervärn.
All kvällsundervisning inom Komvux Södervärn (Grund, Gy och SFI) sker på Heleneholmsskolan under hösten 2014.

Telefonnummer till receptionen på Heleneholmsskolan är 040-34 33 35
Adressen är: Munkhättegatan 1, 214 56 Malmö
Se karta till Heleneholmsskolan här

Ansökningsperiod till januaristart 2015

Ansökningsperiod för kurser inom grundläggande och gymnasial nivå  som startar 12 januari är 27 oktober till 17 november
Här ser du vårt kursutbud!
Du gör din ansökan via ansökningswebben.
Läs mer om kurserna här!

Du som redan studerar på grundläggande kurs på Heleneholmsskolan och vill fortsätta med samma ämne — fyll i en särskild blankett som finns i receptionen. Har du frågor? Kontakta studie- och yrkesvägledaren.

Frånvaroanmälan

Elev är skyldig att meddela frånvaro, sjukfrånvaro och vård av barn.
Ring varje dag som du måste vara hemma från skolan.
Vid anmälan - ring 040-6849442
Du kan också mejla till kms.sjuk@malmo.se

Läs mer om hur du gör din frånvaroanmälan

KURSPERIODER

Sfi - Svenska för invandrare
2014-07-28 -- 2014-12-19
2015-01-05 -- 2014-12 22

Sfi har även kontinuerliga intag och nya kursstarter vid behov samt Sfi Flex.

Grundläggande och Gymnasiala kurser hösten 2014:
10-veckorskurser

2014-08-08 -- 2014-10-16
2014-10-17 -- 2014-12-19

20-veckorskurser:
2014-08-08 -- 2014-12-19 (augustistart)
2014-10-17 -- 2014-12-19 (oktoberstart)

Grundläggande och Gymnasiala kurser 2015:
10-veckorskurser:

2015-01-12 -- 2015-03-20
2015-03-23 -- 2015-05-29

2015-06-08 -- 2015-08-14 Sommarkurs

2015-08-17 -- 2015-10-16
2015-10-19 -- 2015-12-18

20-veckorskurser:
2015-01-12 -- 2015-05-29
2015-08-17 -- 2015-12-18