Komvux Malmö Södervärn

Våra grundläggande och gymnasiala kurser är på Heleneholmsskolan.

All undervisning inom grundläggande och gymnasiala kurser vid Komvux Malmö Södervärn sker på Heleneholmsskolan, Munkhättegatan 1.
Tel. reception: 040 - 34 33 35

De flesta av våra SFI-kurser är på Södervärnsskolan.

Kurser i Svenska för invandrare (SFI) inom Komvux Malmö Södervärn har vi på Spårvägsgatan 9.
Tel. reception: 040 - 34 32 55

Kontakta våra studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare

Frånvaroanmälan

Elev är skyldig att meddela frånvaro, sjukfrånvaro och vård av barn.
Ring varje dag som du måste vara hemma från skolan.
Vid anmälan - ring 040-68 49 442
Du kan också mejla till kms.sjuk@malmo.se

Senast ändrad: 2018-01-04 10:32