Komvux Malmö Södervärn

Information om kurser och ansökning -

kontakta studie- och yrkesvägledare på Malmö Vägledningscentrum

Grundläggande och gymnasiala kurser samt Lärvux på Heleneholmsskolan

All undervisning på dagtid inom grundläggande och gymnasiala kurser samt Lärvux vid Komvux Malmö Södervärn sker på Heleneholmsskolan under våren 2015.
Tel. 040-34 33 35

Ingen SFI-undervisning sker på Heleneholm från och med januari 2015.

Kvällsundervisning

Kvällsundervisning för Grund/Gy sker på:
Heleneholm måndagar och onsdagar (svenska som andraspråk) och på Södervärn tisdagar och torsdagar (engelska och matte).

All kvällsundervisning för SFI sker på Södervärn.

Frånvaroanmälan

Elev är skyldig att meddela frånvaro, sjukfrånvaro och vård av barn.
Ring varje dag som du måste vara hemma från skolan.
Vid anmälan - ring 040-6849442
Du kan också mejla till kms.sjuk@malmo.se

Läs mer om hur du gör din frånvaroanmälan

KURSPERIODER
SFI - Svenska för invandrare

2015-01-05 -- 2015-06-26
Sommarundervisningen börjar 2015-06-29

SFI har även kontinuerliga intag och nya kursstarter vid behov
samt SFI Flex.

Grundläggande och Gymnasiala kurser 2015

10-veckorskurser:
2015-01-12 -- 2015-03-20
2015-03-23 -- 2015-05-29
2015-06-08 -- 2015-08-14 Sommarundervisning
2015-08-17 -- 2015-10-16
2015-10-19 -- 2015-12-18

20-veckorskurser:
2015-01-12 -- 2015-05-29
2015-08-17 -- 2015-12-18