Meteorologisk mast

Masten vid Heleneholm. Foto: Eva Klamméus.

Miljöförvaltningen driver en meteorologisk mast vid Heleneholm som sattes i drift 1991.

Den meteorologiska informationen från masten används bland annat för att göra spridningsberäkningar över Malmös luftföroreningar.

Givarna (mätpunkterna) är placerade på två, tio respektive 24 meters höjd. Data lagras i en dator, som rings upp via modem varje timme. Väderdatan presenteras sedan på hemsidan http://www.dagensluft.se/malmo.html

Senast ändrad: 2012-09-13 09:31