Stenkulaskolan

Foto: © Malmö stad / Arnold Molnar

Stenkulaskolan är en F-9-skola med Östra Sorgenfri som närmaste upptagningsområde. På skolan har vi förskoleklasser, fritidshem, hörselklasser, grundsärskolan och LSS/Hemvist. Hörselklasser och grundsärskolan tar emot elever från hela Malmö och sydvästra Skåne.

Alla elever ska lyckas - lust, glädje och utveckling.

Läs folder om Stenkulaskolan 2014-2015

På skolan har vi även en fritidsgård och skolidrottsförening som erbjuder aktiviteter för barn och ungdomar under och efter skoltid.

Nyheter