Öresundsmetro Köpenhamn-Malmö

Malmö stad och Köpenhamns kommun arbetar tillsammans med en förundersökning om hur en metroförbindelse mellan städerna kan skapa ytterligare kapacitet över Öresund och därmed stärka integrationen och tillväxten i området.

Visionen är en snabb och högfrekvent metro som tar dig mellan städerna på 15-20 minuter var 5:e minut i rusningstrafik.

Nu pågår fas 3 i utredningen

Arbetet i fasen är uppdelat i fyra olika delar:

  • Delprojekt 1: Kommunikation (Kommunikation och information samt spridning av resultat).
  • Delprojekt 2: Öresundsmetrons koppling till höghastighetståg (Studie av hur Öresundsmetron kan bidra till ökat upptagningsområde till nya höghastighetstågstationer och öka nyttorna kopplat till Sverigeförhandlingen).
  • Delprojekt 3: Sammanvägning av funktionalitet, anläggningskostnader och miljöpåverkan (Sammanvägning av resultat från tidigare översiktliga studier i fas 1 och fas 2 kring tunneldragningar, byggteknik, ekonomi och miljöaspekter).
  • Delprojekt 4: Sammankoppling mellan olika delar i Köpenhamn och Malmö (Kartläggning och analys av de mest intressanta kopplingarna mellan olika områden i Köpenhamn och Malmö där etappvisa utbyggnader kan studeras).


Slutkonferens fas 1

Rapporten presenterades på slutkonferensen den 4 december 2013 i Köpenhamn.

Framtidens kollektivtrafiknät i Öresund?

Framtidens kollektivtrafiknät i Öresund? Klicka på bilden för större format

Vad har hänt?

Arbetet startade i januari 2012 med att bemanna de arbetsgrupper som finns och det är representanter från både Malmö stad och Köpenhamns kommun i  grupperna. Dessutom fanns referenspersoner från olika organisationer med i arbetet.

I början av februari 2013 genomfördes ett halvtidsseminarium som gick igenom vad vi kommit fram till så långt, läs mer om seminariet.

Den 4 oktober 2013 släppte kommunstyrelsen i Malmö en pressrelease, efter en lägesrapport hade presenterats för gruppen.
Läs pressmeddelandet

Den 4 december 2013 hölls slutkonferensen för Öresundsmetron i Köpenhamn.
Se programmet
Läs slutrapporten

I januari 2014 staratde andra fasen i förstudien om Öresundsmetron.
Läs pressmeddelande från kommunstyrelsen 30 april 2014


Öresundsmetron i Media (i urval):
Om slutrapporten:
Sydsvenskan

Skånska Dagbladet

Radio P4 Malmöhus

Läs artikel om Öresundsmetron i gatukontorets tidning Stadsliv nr 2, 2012. (Reportaget finns på sidan 6-7).