visionsbild på öresundsmetron


Öresundsmetro – tunnelbana mellan Köpenhamn och Malmö

Med en Öresundsmetro kan man varannan minut åka mellan centrala Köpenhamn och centrala Malmö på 20 minuter. Konkurrenskraften och utvecklingsmöjligheterna ökar i hela Öresundsregionen. Alla får större möjligheter att välja bostad, arbete och utbildning på båda sidor sundet. Och utbudet av fritids- och kulturaktiviteter blir större i hela regionen.

Öresundsmetron är en del av Greater Copenhagen trafikcharter, ett svensk-danskt måldokument som tre regioner och 79 kommuner står bakom.

Malmö stad och Köpenhamns kommun arbetar tillsammans för att realisera och utveckla planerna för att bygga en tunnel under Öresund för metron mellan länderna. Köpenhamns metrosystem håller på att byggas ut och under 2019 öppnar Cityringen med nya stationer. Öresundsmetron blir i framtida utbyggnad en förlängning till Köpenhamns tunnelbanenät.

Arbetet har pågått sedan 2012 och har genomgått 3 faser - alla med stöd från EU:s interregfond - hösten 2017 startade fas 4.

Fas 4 2017-2019

Fas 4 startar 1 oktober 2017 och har fokus på analys och kommunikation av Öresundsmetrons regionala och internationella nyttor och kopplingar.

Fas 3 2015-2017

Fas 3 har fokuserat på vilken betydelse en Öresundsmetro kan ha för städerna Köbenhavn, Malmö och hela Öresundsregionen

Ladda ner slutrapport

Fas 2 2014

Fokuserade på Organisering och finansiering i de olika faser som analys, bygg och drift. Analys av tekniska förhållanden och stationsutformning. Miljöpåverkan i Öresund under byggtiden och vid drift och analys av samhälliga effekter

Ladda ner slutrapport

Fas 1 2012-2014

Analyserade och beskrev, de samhällsekonomiska effekterna. Hur en Öresundsmetro kan utformas. Linjeföring och stationer samt hur Öresundsbron och Öresundsmetron kan samspela så att det får plats till fler tåg på bron.

Ladda ner slutrapport

Framtidens kollektivtrafiknät i Öresund?

Framtidens kollektivtrafiknät i Öresund? Klicka på bilden för större format

interreglogga

Kontakt:

Projektledare: Maria Bredin maria.bredin@malmo.se
Kommunikatör: Linda Herkel Linda.herkel@malmo.se

Senast ändrad: 2017-12-21 14:03