Pauliskolan  

Mitt i Malmö ligger Pauliskolan. En skola där de elevaktiva arbetssätten genomsyrar alla utbildningar. Hos oss studerar du mot dina personliga mål samtidigt som du lär dig att vara kreativ och entreprenöriell.

AKTUELL INFORMATION

2015-05-21


Den 19 maj skrev årskurs 2-eleverna nationellt prov i matematik (MATMAT02b). Vid provtillfället har fusk förekommit på en del skolor i landet. På Pauliskolan kan vi konstatera, efter att ha rättat proven, att så förefaller inte ha skett här.


Skolan har beslutat att inte erbjuda Skolverkets ersättningsprov. Inget enskilt prov kan ensamt avgöra ett betyg och ett ersättningsprov som inte skrivs samtidigt i landet kan leda till att samma situation med fusk upprepas.


Undervisande lärare har ett omfattande underlag för att kunna sätta betyg på sina elever i matematik.


Åse Nilsson

Rektor, Pauliskolan

Vi erbjuder
Gymnasium Vi har följande gymnasieprogram: Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet (Bernadotte, Beteende och Samhäll), Teknikprogrammet och teknikprogrammet TE4 - en 1-årig utbildning till gymnasieingenjör. 3/6 utsläpp av våra avgångsklasser
Komvux Du hittar Malmö komvux Pauli här, som erbjuder många gymnasiala och grundläggande kurser. Förlängd söktid till våra kurser 22/5
Prövning En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs och sedan mot en avgift prövas på kursen.  
Händer på skolan  
27/4-22/5 Sök sommar och höst kurser hos Komvux. Läs mer på Komvux sidan.
4/5 Prövningsperiod 4 startar
18/5 GY Friluftsdag
3/6 Information gällande utsparken, den 3 juni 2015, för våra gymnasieelever i år 3
29/5 Komvux kursavslut
8/6 Komvux sommarkurser startar på Heleneholmsskolan.
11/6 GY Avslutningsdag - Gäller alla gymnasieelever, även avgångsklasserna.

Följ oss på:
Facebook, Twitter, Instagram och Google+

Bra att veta:
Sjukanmälan GY/VUX: 040-6849442, Schema hittar du här.